Fler nyheter

21 februari 2022

Fortsatt satsning på vaccinationsinsatser i länet

Region Kronoberg genomför de närmaste veckorna flera insatser för att öka vaccinationstäckningen i länet. Det sker i samarbete med länets kommuner i utvalda områden.

När Sverige nu går in i en ny fas i pandemin är det särskilt viktigt att nå ut med information till så många som möjligt om nyttan med vaccination och samtidigt göra vaccinationen lättillgänglig.

Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med länets kommuner kring hur vi på bästa sätt når grupper med låg vaccinationstäckning. Utgångspunkten är de senaste rapporter kring vaccinationstäckning som Folkhälsomyndigheten har gett ut, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Det kommer att genomföras insatser i olika bostadsområden i länets kommuner, och även i skolor med låg vaccinationstäckning. Regionen prioriterar de områden där vaccinationstäckningen är 80 procent eller lägre för dos 1 och 2.

Lisa Öberg håller ihop arbetet med de extra vaccinationsinsatserna, där invånare erbjuds både dos 1, 2 och 3.

Det sker just nu insatser på olika håll i länet. Ibland sker det i kombination med digitala informationsträffar, ibland bara som möjlighet till drop in-vaccination där vi ser att det är en tillgänglighetsfråga, säger Lisa Öberg.

Många olika målgrupper

Det gäller att göra rätt insats på rätt plats.

Det är inte en målgrupp som inte vaccinerat sig, utan det är en blandning av många olika målgrupper. Vi gör insatser inriktade mot den breda allmänheten såväl som särskilt riktade insatser till olika bostadsområden, säger Lisa Öberg.

Det vi gör för att nå så många som möjligt är att vi kommunicerar i god tid, gör vaccinationen lättillgänglig och stämmer av med kommunen. Det går också bra att komma förbi och ställa frågor, möjlighet till vaccination finns på plats och är helt frivillig, man ska se det som ett erbjudande, säger Lisa Öberg.

Just nu sker följande insatser:

  • Informationstillfälle för SFI-elever på Allbo lärcenter i Alvesta med förre smittskyddsläkaren Arne Runehagen. Därefter genomfördes ett vaccinationstillfälle där 17 personer valde att vaccinera sig.
  • Vaccinationer sker en gång i veckan på Tallgården, Araby i Växjö. Vid första tillfället gavs ett 40-tal doser, vid andra tillfället ett 20-tal doser.
  • Vaccination på Diakonicentrum i Växjö.
  • Vaccinationsinsats i Strömsnäsbruk med fyra drop in-tillfällen i kommunens servicekontor under mars.
  • Informationstillfälle för SFI-elever i Markaryd i början av mars med efterföljande vaccinationstillfälle. Fler insatser i Markaryd planeras.
  • Planering är påbörjad i samråd med kommunerna för insatser i Lessebo/Kosta, Uppvidinge, Älmhult, Konga, Teleborg och Ljungby.
  • Vaccination på campus i Växjö med fem tillfällen under mars.
  • Vaccinationer på skolor i områden med låg vaccinationstäckning.  

Nationell vaccinationsvecka

Planering pågår också för den nationella vaccinationsveckan som är vecka 11. Regionen planerar för ökad tillgänglighet på vaccinationsplatserna samtidigt som det sker nationella och regionala informationskampanjer. Skolor kommer särskilt att prioriteras under denna vecka, efter dialog med berörda kommuner.

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...