Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

21 december 2020

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite hopp.

Förundran över hur vi agerar, hur sårbart vi har byggt det här samhället och kring vad det är som skrämmer oss, egentligen. Ett virus får regeringar att stänga ner och folk att börja omvärdera sina liv. I all högteknologisk effektivitet har vi glömt att förbereda oss för en pandemi, vilken vi visste förr eller senare skulle komma. Vår beredskap var inte så god och rädslan har hos en del närmat sig skräck. Förundran över hur lätt vi har att se just nu och här som det normala. Och hur svårt det är att föreställa sig tio, trettio eller femtio år bakåt, ens för de som var med då.

Sorgsenhet över att vi inte förmår skilja stort från smått. För mig är inte corona den stora utmaningen den här världen står inför. Nej, jag ser väldigt många andra utmaningar och hot, som jag skulle räkna större. Att november 2020 är den varmast noterade november någonsin gör mig rädd och sorgsen. De värden vi håller på att förlora genom exploateringen av den här jorden är stora. Det gör mig sorgsen att se att vi inte förmår agera ansvarsfullt och långsiktigt. Hur dumt kortsiktiga vi tenderar att vara.

Hoppet då. Hoppet infinner sig när jag ser vad vi faktiskt kan göra, och hur fort vi kan förändra om vi verkligen vill. Världen har blivit liten och vårt beroende av varandra är tydligt. Det spelar ingen roll vem du är. Ingen kommer undan vare sig virus eller klimatförändringar. Och, vi har ofta en ovilja eller rädsla inför förändring. Men, så förändringsbenägna vi ändå är. Det tar inte så lång tid för oss att hitta nya vanor, glädjeämnen eller arbetssätt. Kan vi göra det för ett virus, kan vi också göra det av andra skäl.

Med den känslan av hopp lämnar jag nu snart 2020, och har förhoppningar om ett gott 2021.

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...

Stor efterfrågan på personer med gymnasial yrkesexamen

17 december 2020

Intresset för att läsa yrkesprogram på gymnasiet har minskat de senaste 10 åren. Samtidigt ökar arbetsmarknadens behov av personer med en gymnasial yrkesexamen. Det visar en ny rapport från Region Kro...

30 skolklasser får hemlig julklapp

11 december 2020

- belöning för utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Varje termin deltar runt 3000 elever i regionens undervisningskoncept Maker Tour – Mot nya höjder. Nu när jullovet närmar sig är d...

EU-miljoner till Kronoberg

10 december 2020

Den 3 december beslutade Strukturfondspartnerskapet att fördela medel till totalt 15 projekt och tre förstudier i Småland med Öarna. Fem projekt och en förstudie ska ha aktiviteter i Kronoberg. Projek...