Fler nyheter

8 juni 2020

Framtidssäkrad industri med branschvalidering och kompetensutveckling för 1 000 anställda

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner från europeiska socialfondens råd för att möta coronapandemins konsekvenser för tillverkningsindustrin. Det gemensamma projektet Framtidssäkrad industri rullar nu igång. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter inom Svensk industrivalidering tillsammans med Unionen.

Bakgrunden till projektet är den pågående coronapandemin som har skakat om den svenska industrin. Såväl anställda som företagare är djupt bekymrade för framtiden. Samtidigt resulterar det i ett nytt fokus på att söka nya vägar post pandemin. Att inte ställa in utan ställa om. Nu fokuseras på behovet av att stärka såväl företag som anställda för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

I den strukturomvandling som svensk industri är en del av är innovation och ny kompetens avgörande. Brist på rätt kompetens var en utmaning redan innan corona. Nu använder vi det utrymme krisen ger till att ta tag i denna utmaning. Jag är så nöjd med den goda samverkan vi har mellan regioner och mellan det offentliga och näringslivet som gör detta möjligt, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Kronoberg.

Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt. Det skapar förändrade krav på de anställdas kompetens samt hur företagsledningar arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Effekterna av coronopandemin slår hårt mot industriföretag i både Jönköpings och Kronobergs län och leder till både omfattande permitteringar och varsel. I detta läge är det viktigt att satsa på kompetensutveckling av anställda och branschvalidering för att stärka industrin, säger Rune Backlund, ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län.

Validering och support

I projektet får anställda, permitterade och varslade, sin kompetens validerad, utvecklad och erkänd. Validering handlar om att individen får möjlighet att tydliggöra sitt kunnande i relation till företagets kompetenskrav för olika yrkesroller. Med rätt kompetens stärks positionen på arbetsmarknaden.

Företagen som deltar rustas med kompetens som underlättar omställning och återhämtning efter coronakrisen. Projektet kommer också att ge support som kan hjälpa företagen att arbeta systematiskt med sin kompetensförsörjning. Ackrediterade testcenter och regionala noder för koordination av kompetensutveckling skapar förutsättningar för närhet och säkerställer kvalitet i genomförandet.

Med tanke på industritätheten är vi särskilt glada över att projektet kan genomföras just i Jönköpings och Kronobergs län. Vi vet också att vår partsgemensamma struktur för branschvalidering och kompetensutveckling fungerar effektivt ur både våra medlemmars och arbetsgivarnas perspektiv. Nu ser vi fram emot att få delta i arbetet tillsammans med regionerna genom våra avdelningar, säger Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

Region Jönköpings län, i egenskap av projektägare, ska tillsammans med Region Kronoberg utveckla sin roll och kapacitet som regionalt utvecklingsansvarig aktör när det gäller arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i relation till länens industri och dess parter. Projektet pågår under 2,5 år.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709645773

Relaterade nyheter

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...

Lägesrapport från Region Kronoberg 18 september

18 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortsatt stort. Förra veckan provtogs nästan 3 000 personer, av dessa var tre procent positiva.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

Almsjuka på Sigfridsområdet i Växjö

17 september 2020

På Sigfridsområdet i Växjö har 30 stora gamla almar drabbats av svampsjukdomen almsjuka. För att förhindra spridning och skydda återstående träd har det gjorts en bedömning att dessa träd måste fällas...