Fler nyheter

31 mars 2021

Framtidsspaning på Vårforum 2021

Var med och framtidsspana på Vårforum 2021! På eftermiddagen den 11 maj träffas vi digitalt för att fundera över hur vi utvecklar attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och hur vi arbetar för att Kronoberg ska vara en plats att vilja leva och bo på.

Vårforum är en av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor där intressenter från olika områden samlas för att bidra till länets utveckling. Med utgångpunkt i Gröna Kronoberg 2025, den regionala utvecklingsstrategin, sätter vi tillsammans samhällsutmaningarna i centrum med särskilt fokus på mål och prioriteringar för det strategiska området ”Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer”.

Vid Vårforum 2021 framtidsspanar vi tillsammans. Ni får också möjlighet att bidra med synpunkter till kommande kulturplan, trafikförsörjningsprogram och utvecklingsinsatser som leder oss mot målen i Gröna Kronoberg 2025.

Till inbjudan och anmälan

Relaterade nyheter

Så kan cirkulär ekonomi ge hållbarhet och lönsamhet

24 mars 2021

Fler behöver ställa om till cirkulär ekonomi och det lönar sig. Det var budskapet när EU-projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län sammanfattades på en slutkonferens. Ca 150 deltagare lyssnade på e...

Gemensam regional satsning på läromedel

22 mars 2021

Region Kronoberg och länets kommuner satsar över 5 miljoner under tre år på ett digitalt läromedel. Verktyget Binogi (tidigare Studi.se), ett flerspråkigt digitalt läromedel för åk 4-9, ska underlätta...

MAT2021 blir en MAT-vecka

19 mars 2021

I över ett decennium har evenemanget MAT varit en nationell mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid. MAT har årligen arrangerats andra helgen i september – men i år blir MAT en h...

Regionfullmäktige sammanträder den 17 mars

11 mars 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats. Inför detta sammanträde har allmänheten möjlighet att ställa en fråga i förväg till allmänhetens frågestund.