Fler nyheter

16 november 2022

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livräddare och kan på så sätt bidra till att rädda liv.

 

Sedan 2020 har Region Kronoberg varit ansluten till Sms-livräddare, vilket gör att civilsamhället i Kronoberg kan hjälpa till att göra livsavgörande insatser i väntan på ambulans.

Bara i år, i Kronoberg, finns det 69 fall där frivilliga livräddare har varit före blåljus och vid 42 av dessa fall har HLR utförts, säger Katarina Bång och Elisabeth Ericsson, regionala samordnare för SMS-livräddare Kronoberg och fortsätter:

Det är alltså tack vare privatpersoner som dessa 42 människor har fått tidig HLR – vilket ger bästa förutsättning till överlevnad.

Stor skillnad på landsbygden

Alla personer som har kunskap i hjärt- och lungräddning (aktuell HLR-utbildning) och är över 18 år kan registrera sig som Sms-livräddare i Kronoberg. Genom en app, Sms-livräddare, kan ett larm om misstänkt hjärtstopp skickas ut till frivilliga livräddare som finns i närheten.

I takt med att vi blir fler livräddare får vi allt fler ”hjärtsäkra zoner” runt om i länet. Vilket kan vara avgörande, inte minst på landsbygden, säger Katarina Bång och Elisabeth Ericsson och fortsätter:

Om jag bor på landet och får ett larm kan 6 km ifrån vara en kort sträcka jämfört med avståndet ambulansen har till platsen, så landsbygden är ju mer utsatt eftersom det kanske inte finns så många i närheten som kan göra en insats. Ju fler livräddare som ansluter sig, desto större är chanserna att den som drabbas kan få hjälp.

Att vara SMS-livräddare

Redan nu finns det omkring 3 500 frivilliga livräddare i Kronoberg och genom att allt fler ansluter sig ökar chansen för att fler liv går att rädda. Att vara livräddare innebär att man kan få larm om misstänkt hjärtstopp var man än är, så länge regionen man vistas i har anslutit sig, men att svara ja på larmet är helt upp till den frivilliga livräddaren.

Vi vet att det kan kännas svårt att tacka nej för att det känns som ett ansvar man har tagit på sig. Men sådana förpliktelser finns inte, allt bygger på frivillighet och viljan att göra en insats, säger Katarina Bång och Elisabeth Ericsson och fortsätter:

Någon gång kanske du är på rätt plats, där du känner dig trygg och där du vill ställa upp – då kan du göra det

Läs mer om att bli Sms-livräddare, 1177, öppnas i nytt fönster

Tidig hjärt- och lungräddning (HLR), inom 3–5 minuter, anses mer än fördubbla chansen för överlevnad vid ett hjärtstopp utanför sjukhus.

Med hjärtstartare på plats, inom 3–5 minuter, har så hög överlevnad som 50–70 % påvisats.

  • Antalet registrerade frivilliga sms-livräddare i Sverige: 125 000
  • Antal regioner som anslutit sig till systemet Sms-livräddare i Sverige: 11. Systemet är anslutet i Region Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
  • Antalet registrerade hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister: 19 200
  • Antalet registrerade hjärtstartare i Kronoberg: 579

Källa: smslivräddare.se och Sms-livräddare i Kronoberg

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.