Fler nyheter

14 juli 2022

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, efter två års digital verksamhet, kan gruppen äntligen åka ut och träffa barnen igen.

Kan man borsta tänderna med kolasås? Och är en diskborste verkligen bästa verktyget? ”Neej, du måste använda tandborste”, ropar barnen och tandsköterskan får inse att hennes idé inte var så bra ändå.

Det allra bästa med vårt jobb är att möta barnen, de tycker detta är superkul och tar verkligen till sig det vi säger, säger Kristina Engström-Aldén, samordnare för barnhälsogruppen Simsalabim.

Folktandvården arbetar aktivt med förebyggande arbete för att alla barn ska ha så friska tänder som möjligt. I det förebyggande hälsoarbetet ingår att träffa skolbarn under deras uppväxt, från förskoleklass till högstadiet. De yngsta barnen får träffa gruppen Simsalabim som startades 2020 ur ett behov att samordna de förebyggande hälsoinsatserna i regionen. Med dramapedagogik och dialog vill gruppen lära barnen vad som är bra munhälsa. Syftet är att skapa goda vanor tidigt, och på så sätt minska besvär av karies längre fram.

Karies en sjukdom som är svår att bli av med när det väl har uppkommit, och bakterierna finns kvar även om man lagar hålen. Idag är det många barn som behöver mycket lagning och mycket vård, och med våra insatser hoppas vi kunna se en skillnad, säger Kristina Engström-Aldén.

Nu när gruppen återigen får åka ut och besöka skolorna fysiskt efter coronapandemin fokuseras arbetet på de områden med högst kariestäthet i regionen, där behoven är störst.

Digitala besök under pandemin

Arbetet har dock inte legat nere bara för det varit pandemi, istället växlade gruppen om till att köra digitalt.

Vi är en av få regioner som har fortsatt med arbetet under pandemin, genom att köra digitalt. Under omständigheterna har det fungerat jättebra, barnen är vana vid teknik och har tyckt det varit spännande att prata med oss där.

De äldre barnen i femteklass har gruppen samtal med istället för teater. Dessa barn får tillsammans med tandsköterskorna fundera på vad som gör tänderna glada och ledsna. Även det tycker Kikki har fungerat bra digitalt:

Det är lättare att fördela ordet och låta alla komma till tals när det är digitalt. För att värna om miljön och spara tid kommer vi fortsätta att träffa femteklassarna digitalt även framöver.

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Hälsa i vardagen en viktig del av nära vård

29 juni 2022

Nära vård handlar inte bara om sjukvård utan också om friskvård, för att du ska kunna fortsätta leva ditt bästa liv.