Fler nyheter

17 februari 2020

Glädje över ett samlat hjärta

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en samlad hjärtsektion, som nu blir verklighet.

När vi samlar vår hjärtvård på det här sättet arbetar vi både personcentrerat för patientens bästa och i enlighet med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi ”Närmare kronobergaren”. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att förverkliga denna dröm, säger Thomas Aronsson.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) klippte bandet.

Vi blir mer effektiva när vi kan samla verksamheten. Mottagningen har nu fått ett bättre patientflöde och sociala ytor för personalen, vilket också är betydelsefullt. Bara för att vi bygger ett nytt sjukhus kan vi inte tvärnita. Vi måste lösa de brister som finns, säger Roland Gustbée.

Flytten inkluderar mottagningarna för arytmi, AK (antikoagulation), pacemaker, hjärtsvikt, hjärtrehab och ordinarie hjärtmottagning.

Sjuksköterskorna Åsa Gladh Marcusson och Malin Wallentin ser bara fördelar med flytten.

Det blir bättre både för patienten och oss personal när vi samlar våra mottagningar. Nu får vi också möjlighet att utveckla vår dagvård. Patienten kan till exempel vänta kvar på rummet och behöver inte bli utskickad till väntrummet i väntan på nästa undersökning, berättar sjuksköterska Åsa Gladh Marcusson

Nu är vi också placerade närmare medicinavdelning 1. Det underlättar samarbetet ytterligare, berättar sjuksköterska Malin Wallentin.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...