Fler nyheter
En kvinna står vid en dator i receptionen.

22 november 2022

God tillgänglighet på vårdcentralen Teleborg med nya arbetssätt och digifysisk vård

Med nya arbetssätt och digitala verktyg har tillgängligheten till vårdcentralen Teleborg ökat markant.

Vårdcentralen Teleborg är den största offentliga vårdcentralen i länet och har under lång tid brottats med högt söktryck och stora svårigheter att hantera volymerna, vilket bland annat resulterat i låg tillgänglighet i telefon. Under våren 2022 har teambaserade arbetssätt tagit form för medarbetarna på vårdcentralen. Nu arbetar samtliga professioner runt och tillsammans med patienten. Digitala verktyg har införts som underlättat införandet av teamarbetet och gett patienterna fler möjligheter att söka vård. Sedan den 31 augusti har patienterna kunnat söka vård via appen Min vård Kronoberg.

En stor skillnad från tidigare är att patienten nu kan beskriva sina symtom självständigt i appen och får efter medicinsk bedömning träffa rätt vårdgivare direkt. Det blir därmed inga onödiga mellanled och det sparar tid för patienten och gör att vårdcentralen kan ta hand om fler patienter.

Våra patienter hittade till appen Min vård Kronoberg väldigt snabbt och fler tillkommer. Vi befinner oss fortfarande i början av vår resa, men kan redan nu se att våra vårdflöden blivit mer effektiva. Det är en oerhört positiv utveckling för både patienterna och medarbetarna här på vårdcentralen, säger Anna Ninov, verksamhetschef för vårdcentralen Teleborg.

Smidigare för patienter och vårdpersonal

Det har nu gått drygt två månader sedan startskottet för de nya arbetssätten och digitala tjänsterna på vårdcentralen och resultaten är mycket goda. 95% av patientärendena som inkommer via appen Min vård Kronoberg hanteras av vårdpersonal samma dag och det höga trycket i telefon har sjunkit markant, vilket skapat en god tillgänglighet för patienter som inte kan eller vill söka vård via appen.

Tidigare fylldes telefonkön snabbt och det var svårt för patienterna att komma fram. Nu är telefonkön i prinicip borta och vi kan göra medicinska bedömningar och i mycket högre grad prioritera de patienter som har störst medicinskt behov först, säger Linda Owesson, avdelningschef för primärvårdsrehab.

Siffrorna visar även att patienterna när nöjda med videosamtalen som görs via appen. 88 % anger att de är nöjda med videosamtalen och 74% menar att de skulle rekommendera videosamtal till någon annan.

Kontinuitet för kroniker

Anna Ninov betonar att digifysisk vård inte bara handlar om nya digitala tjänster. Det är de förändrade arbetssätten på vårdcentralen som är den största förändringen och förbättringen. Ett arbete pågår för att skapa och bibehålla god kontinuitet och bra vårdflöden för kroniker på vårdcentralen. Bland annat införs fast vårdkontakt och fast läkarkontakt för de patienter som är i behov av det.

Kontinuiteten är viktig för denna patientgrupp. Genom att erbjuda en fast vårdkontakt kan tryggheten och tillgängligheten öka. Det är också viktigt att komma ihåg att vi har en digifysisk vårdcentral – vi erbjuder fysiska besök när det behövs, säger Anna Ninov.

Vårdcentralen är en föregångare

De nya arbetssätten som införts på Vårdcentralen Teleborg har fallit ut över förväntan. Nu ska erfarenheter dras för att vi ska kunna erbjuda patienter vid fler vårdcentraler dessa möjligheter på bästa sätt, säger Roland Gustbée, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdcentralen Teleborg kan ses som en föregångare för det digifysiska arbetet inom den offentliga primärvården i Region Kronoberg och är ett konkret exempel på omställningen till nära vård. Erfarenheter och kunskap från omställningen tas med och inkluderas i det fortsatta arbetet med digifysisk vård i regionen.