Fler nyheter

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Cellprovsmottagningen flyttar till gynekologmottagningens lokaler på Plan 4 i Hus G på Centrallasarettet Växjö.

Anledningen till flytten är att samla ihop verksamheten då personal från gynekologmottagningen också bemannar cellprovsmottagningen, säger Ylva Vasko, tf. avdelningschef på gynekologmottagningen.

Kvinnor som ska komma på cellprovskontroll ska gå till den adress som står på kallelsen.

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Genom att komma när du blir kallad får du ett starkt skydd mot livmoderhalscancer eftersom vi kan hitta och behandla cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar från Dockanhuset på Norra Esplanaden i Växjö.

Kontakt

Ylva Vasko

Tf. avdelningschef gynekologmottagningen

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...

Familje-BB blir en del av BB-avdelningen

3 juni 2022

Familje-BB:s verksamhet går in under ordinarie BB-avdelning från och med vecka 25. Förändringen görs för att all verksamhet för förlossning, BB och eftervård ska samlas vilket gör att vårdplatserna ka...