Fler nyheter

15 september 2021

Hållbar matproduktion för regional utveckling

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter i hela Kronoberg i matrundan.

Vi är glada att matrundan var så välbesökt förra året och hoppas på samma succé i år. Det är viktigt att lyfta fram vår lokala mat och våra matproducenter. Vi ska vara ett matlän och arbetet går hand i hand med att vara en attraktiv destination för både hemester och nya besökare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Mat och livsmedel berör alla Kronobergare och många av Region Kronobergs verksamheter: regional utveck­ling, landsbygdsutveckling, stadsplanering, gröna näringar, kompetensförsörjning, miljö- och klimatfrågor, folkhälsa och hälso-och sjukvård.

Evenemanget är en av våra långsiktiga insatser för hållbar utveckling. Genom att samla experter, politi­ker, producenter, odlare och matälskare vill vi främja en närproducerad och hållbar matpro­duktion, säger Christel Gustafsson.

MAT finansieras av Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun samt AB Destination Småland. AB Destination Småland driver projektet i nära samarbete med respektive finansiär samt LRF Sydost.

Till programmet för MAT 2021 

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

9 september 2021

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg...

Ny satsning ska stärka den digitala spetskompetensen i Kronoberg

8 september 2021

En aktuell undersökning pekar på en akut brist på specifika kompetenser hos it- och industriföretag i Kronobergs län. Därför ska Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus analysera b...