Fler nyheter
Joakim Hidestål, anestesikliniken, Patrik Hjelm, fastigheter, Katarzyna Gora Budek, vårdcentralen Kungshögen, Annika Petersson, klinisk kemi och transfusionsmedicin, Oskar Ekelund, klinisk mikrobiologi och Mats Johnsson, säkerhetsenheten. Joakim Hidestål, anestesikliniken, Patrik Hjelm, fastigheter, Katarzyna Gora Budek, vårdcentralen Kungshögen, Annika Petersson, klinisk kemi och transfusionsmedicin, Oskar Ekelund, klinisk mikrobiologi och Mats Johnsson, säkerhetsenheten.

16 november 2020

Hållbarhet och kvalitet hyllas

Ökad tillgänglighet, analys av antikroppstester, ett samarbete mellan SOS och akuten, hållbart byggande och digitalisering. I fredags hyllade och belönade Region Kronoberg initiativ för kvalitet och hållbarhet i verksamheten.

Det pågår mängder av förbättringar och innovationer inom våra verksamheter, och det är viktigt att vi berättar och delar med oss till varandra. Region Kronoberg vill vara en kvalitetsstyrd region och därför är det viktigt att årligen uppmärksamma och belöna goda exempel, säger utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén.

Kvalitetspriset

Årets kvalitetspris går till undersköterskemottagningen på vårdcentralen Sländan, filial Lidhult, Kungshögen och Lagan. Priset består av ett vandringspris och 50 000 kronor.

Vi är stolta över det här priset. Det är ett bevis på att det vi gör har hög kvalitet. Vi jobbar nu mer tillsammans, oberoende av yrkeskategori, för att ta hand om våra patienter på bästa vis, säger Katarzyna Gora Budek, undersköterska på vårdcentralen Kungshögen.

Mottagningen startade hösten 2017 och har lett till ökad tillgänglighet för patienterna och att medarbetarnas fulla kompetens tas tillvara. För att skapa trygghet och öka patientsäkerheten har ST-läkare hållit föreläsningar om bland annat blodtryck och öronspolning, och det finns ett nära samarbete med sjuksköterskorna.

Andra priset på 20 000 kronor går till bidraget Antikroppar över alla gränser från Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge samt Klinisk kemi och Transfusionsmedicin, Kronoberg. Som de första laboratorierna i världen utvärderade de tillförlitlighet på antikroppstester från tre världsledande företag och offentliggjorde resultaten.

Tredjepriset på 10 000 kronor går till Inre stöd SOS Alarm i ambulansverksamheten, ett samarbetsprojekt där ambulanssjuksköterskor varit placerade på SOS Alarm för att assistera SOS operatörerna vid krisberedskapssituationer.

Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset delas ut för att sprida goda exempel, uppmuntra till att agera mer klimatsmart och bidra till att nå målen i regionens hållbarhetsprogram. Pristagarna får 25 000 kr vardera. Hållbarhetspriset går till:

  • IT-avdelningen, anestesikliniken och kirurg- och ortopedkliniken som har samarbetat för att digitalisera den hälsodeklaration som alla som ska opereras behöver fylla i. Nu kan hälsodeklarationen fyllas i digitalt direkt via 1177.se. Utskrifterna har minskat med 60 000 A4 per år och 30 000 kuvert har sparats in. Dessutom har 45 000 sidor inte behövt scannas in manuellt till journalen.

  • Fastigheter har byggt nya vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet med 98 % byggmaterial utan miljö- och hälsoskadliga ämnen. Byggnaden har certifierats med Miljöbyggnad silver och det finns solceller på taket.

Kontakt 

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588729, 046767207798

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...