Fler nyheter
Barn håller i en boll som symboliserar en jordglob mot en blå himmel. Foto: Anna Nordström

20 januari 2022

Hållbarhetsanalys lyfter brännande frågor

Hur kan regionalt utvecklingsarbete bidra till lokal och global hållbarhet? Och vad behöver regionala utvecklingsaktörer arbeta med för att vi ska nå målen? Det tas upp i den hållbarhetsanalys som har gjorts av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025.

I analysen har Region Kronoberg undersökt hur målen i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 kan nås på ett hållbart sätt. För att nå målen krävs fokus på några brännande frågor:

  • Öka takten i den gröna omställningen
  • Kraftsamla för att höja ungas utbildningsnivå
  • Säkerställa boendeattraktivitet i alla delar av länet
  • Bryta utanförskap

Det här är områden som behöver prioriteras utifrån regional statistik, lyfts av aktörer i länet och bidrar till flera mål i det regionala utvecklingsarbetet. Analysen visar också vad som behövs för att utvecklingen ska komma alla i länet till del.

Det är viktigt att bryta ner statistiken på olika grupper och geografier för att se vilka som får ta del av utvecklingen och vilka som lämnats utanför, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare. 

Till hållbarhetsanalysen 

Analysen har tagits fram med medel från Tillväxtverket inom regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar utveckling”. 

Hållbar regional utveckling – vad betyder det?

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt konkurrenskraft för en hållbar utveckling. Utvecklingen ska främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Exempelvis ska befolkningstillväxt eller jobbtillväxt ske på ett sätt som inte belastar lokal och global miljö. I enlighet med FN:s globala agenda för hållbar utveckling ska utvecklingen och tillväxtens värden komma hela länet och alla grupper av invånare till del.

Kontakt

Elsa Anderman

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...

Regionen välkomnar Linnéuniversitetets studenter att stanna

9 maj 2022

Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg vill bjuda in Linnéuniversitetets studenter att stanna kvar efter avslutade studier. Nu gör vi gemensam sak i en kampanj som ska väcka nyfike...