Fler nyheter

19 maj 2021

Handlingsplan beslutad – för en god cancervård i Kronoberg

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har Handlingsplan cancer fram till 2022 tagits fram för Region Kronoberg. Insatserna i planen syftar till att stärka och förbättra cancervården i Kronoberg.

Tonvikt ligger på att skapa delaktighet och ansvar i organisationen för att kunna möta utmaningar inom cancervården, nu och framöver.

Det här är en viktig handlingsplan för att vi fortsatt ska kunna ge en god cancervård i Kronoberg. Den har ett brett perspektiv med viktiga insatser i hälso- och sjukvårdens olika delar, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

Växande behov av cancervård

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Varje år insjuknar drygt 1200 personer i cancer i Kronobergs län. Prognosen visar att år 2040 kommer 2000 personer insjukna i cancer i länet. För att möta det ökande behovet krävs en tydlig plan med förebyggande arbete och insatser.

Positivt är att fler än tidigare botas eller får bromsande behandling som gör att man kan leva länge med en kronisk cancer. En del av de som botas lever med sviter efter sjukdom och behandling. Det betyder att fler personer behöver vårdinsatser under längre tid. Vi har ett ökande antal cancerpatienter och behöver kunna möta den utmaningen, säger Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg.

Genomförande och uppföljning

Handlingsplanen innehåller fem områden med tillhörande insatser och involverar stora delar av hälso- och sjukvården.

Handlingsplan cancers fem delar:

  • Att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt
  • Patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja
  • Kompetensförsörjning och kunskapsluckor
  • Cancerforskning
  • Ledning, styrning och verksamhetsutveckling

Flera insatser pågår redan i Region Kronoberg men det finns också nya. Nästa steg är att se över hur regionen ska implementera de nya delarna av handlingsplanen och hur verksamheterna ska jobba vidare för att förverkliga den. 

Handlingsplanen ska följas upp regelbundet i Region Kronobergs styrgrupp för cancer.

Kontakt

Carina Pettersson

Biträdande sjukhuschef Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 90 75, 0709-67 30 84

Relaterade nyheter

Nu välkomnas kronobergare över 40 år att boka vaccinationstid

21 juni 2021

Personer födda 1981 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Ta hand om er och varandra i värmen!

18 juni 2021

SMHI har utfärdat en klass 1-varning om höga temperaturer i Kronoberg under de närmaste dagarna. Därför vill vi uppmana till försiktighet i värmen och att ta del av vår information på 1177.se.

Lägesrapport: regionen lämnar stabsläget

18 juni 2021

Färre personer behöver vård för covid-19 och regionen har beslutat att lämna stabsläget. Smittspridningen minskar långsamt i länet, men det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna. Vaccinatio...

Covidriktlinjer gjorde att operation av tumör försenades

18 juni 2021

Operationen av en hudtumör blev fördröjd på grund av coronapandemin och de riktlinjer som infördes. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Ma...