Visa alla nyheter

11 november 2022

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Här är några av svaren:

”Att få träffa samma läkare som kan mina problem! Det är frustrerande med alla dessa hyrläkare som sällan hinner läsa journal. Dessutom är besöken så tidsbegränsade att man bara kan ta upp ett besvär. Jag saknar är helhetssynen!”

”Jag vill bli sedd som en hel människa, inte som ett personnummer som kan delas upp i olika avdelningar.”

”Jag önskar bättre kommunikation mellan VC, sjukhuset o psykiatrin. Önskar någon som tar huvudansvar för min vård.”

Även tillgänglighet och digitalisering är viktigt:

”Vid krämpor som påverkar mig provar jag först egenvård. Om det inte går över eller förvärras kontaktar jag vården. Önskar samtal eller besök till läkare för att lindra besvären ”just nu”, inte om 3 veckor.”

”Det vore också bra att kunna höra av sig via en app och skicka in bilder, som man gör med nätdoktorer. Ibland måste man inte ses.”

”Att komma fram på telefon.”

Nära vård ska möta behoven

Det är alltid värdefullt att få inspel från invånarna. Många av de här behoven hoppas vi kunna möta i arbetet med nära vård, säger Magnus Frithiof, programchef för omställningsprogrammet Närmare kronobergaren.

Läs mer om omställningen till nära vård och de förändringar som just nu sker:

Nu ändrar vi perspektiv – för att komma närmre dig

Fler artiklar och inslag om nära vård

Relaterade nyheter

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Så kan du vara delaktig i vården

12 oktober 2022

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gäl...