Fler nyheter

28 oktober 2022

Hemgång från sjukhus i rätt tid

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och skapa nya rutiner, vill man få tryggare patienter som inte hamnar mellan stolarna.

Patienter och anhöriga ska inte behöva fundera på vem som är ansvarig. Regionen och kommunen har ett gemensamt ansvar för att det går smidigt i övergången och att informationen är tydlig och lättillgänglig, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De konkreta förändringarna sker i det gemensamma arbetet i journalsystemet Cosmic Link.

I länet har Region Kronoberg, alla kommuner och alla vårdcentraler samma journalsystem. Det är helt unikt i Sverige och ger oss bra möjligheter att samarbeta för att planera bästa möjliga vård till patienten, säger Johanna Nilsson, som jobbar med uppföljning och kvalitet.

Representanter från verksamheterna har själva kommit fram till sex olika områden som de vill förändra och förbättra. De ser bland annat över kommunikationen för att prata med varandra. Man går också igenom hur man arbetar kring samordnad individuell planering (SIP) och barnets plan.

För att vården ska vara personcentrerad behöver patienten involveras tydligare i sin vård. När man gör en plan i Cosmic Link kan personal i alla verksamheter se den och patienten har tillgång till planen via 1177.se, säger Maria Evertsson, verksamhetsutvecklare.

Utskrivning i rätt tid

På sina träffar har arbetsgruppen pratat ihop sig och jobbat med sina strukturer lokalt. Exempelvis har primärvård och kommun diskuterat sin samverkan i Tingsryd och Ljungby.

Vi kan använda Region Kronobergs begränsade vårdplatser bättre om de utskrivningsklara patienterna inte ligger kvar på sjukhusen. För att göra det behöver vi bättre planera inför hemgången och göra det proaktiva arbetet i hemmet i nära samverkan mellan kommun och primärvård – den nära vården, säger Maria Evertsson.

Pengarna till satsningen på in- och utskrivningsprocessen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). De högsta cheferna i hälso- och sjukvården och kommunernas socialchefer fattade beslut 2021 om hur pengarna ska användas. Arbetet har tagits emot väl av verksamheterna och deltagarna är positiva och engagerade.

Det vi går igenom på våra träffar ska föras vidare till kollegor och deltagarna ska göra uppgifter emellan våra träffar. Det kräver ett engagemang och det har vi fått, säger Maria Evertsson.Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.