Fler nyheter

27 februari 2020

Hit ska utjämningspengarna gå – beslut i regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges sammanträde under onsdagen fattades beslut om en tilläggsbudget på 178 miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat satsas på ett förbättrat resultatmål.

De 178 miljoner kronorna har tillkommit på grund av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan regioner samt ökade statsbidrag.

Vid sammanträdet beslutades det om en tilläggsbudget enligt Alliansens förslag, vilket bland annat innebär en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga, en riktad satsning till primärvården, medel för tarmcancerscreening, pengar till ambulansen i Ljungby och medel till sms-livräddning.

En stor del av pengarna används för att ändra det budgeterade resultatmålet.

  Vi tycker att det är viktigt att vi ser långsiktigt på vår ekonomi. Skatteintäkterna viker och vi måste anpassa vår kostym efter det, säger Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas eget förslag till tilläggsbudget.

Ob-ersättning debatterades

Trots att den tillfälligt höjda ob-ersättningen inte var uppe för beslut vid regionfullmäktige så debatterades frågan vid flera tillfällen. Vid allmänhetens frågestund lämnade Jenny Sjöström från fackförbundet Kommunal över en lista med 2448 namnunderskrifter. Fackförbundet vill att även deras medlemmar, som undersköterskor och vårdare, ska få ta del av det nya ob-tillägget. Frågan lyftes också när tilläggsbudgeten debatterades, då det i Socialdemokraternas förslag till tilläggsbudget ingick ett utökat ob-tillägg.

Regionfullmäktige beslutade även om ramförändringar i budgeten för 2020. 31,2 miljoner flyttades från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen avseende kostnader för Vårdval BUP. 4,8 miljoner flyttades från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för digitaliseringsinsatser kopplade till digitaliseringsanslaget på 10 miljoner kronor.

Regionfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben och i Öppna kanalen. Du kan även se sammanträdet i efterhand.

Webb-tv från regionfullmäktige

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...