Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

9 september 2020

Hjälp oss förhindra självmord

Den 10 september är det den internationella suicidpreventionsdagen. I länet samarbetar flera aktörer för att förebygga och förhindra självmord. Inför dagen vill gruppen sprida kunskap och hopp.

Varje år tar ungefär 30 personer i Kronobergs län sitt liv. Självmord är ett av världens största folkhälsoproblem. Att må psykiskt dåligt är ofta förknippat med skuld och skam. Men det finns hjälp att få.

Det finns många människor omkring oss med självmordstankar och vi måste ta hand om varandra. I suicidpreventionsgruppen är vi många olika aktörer som samverkar för att öka engagemanget och satsningarna på suicidprevention, säger Jonas Ericsson, regional utvecklingsledare i psykisk hälsa.

Tänd ett ljus

Den 10 september klockan 20 deltar länet en internationell manifestation. Suicidpreventionsgruppen uppmanar de som vill att tända ett ljus i sitt fönster för att visa sitt stöd för suicidprevention, minnas de som lämnat oss och för de som överlevt. På www.kronoberg.se/lev2020 har gruppen samlat information riktad till den som mår dåligt, den som är orolig för en närstående eller har mist någon i självmord.

Det är viktigt att vi vågar lyfta upp, uppmärksamma och prata om självmord. Det finns för många tabun kring detta som vi måste bryta. Först då kan vi hjälpa varandra, säger regiondirektör Martin Myrskog.

I suicidpreventionsgruppen samarbetar Alvesta kommun, Markaryds kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun, Tingsryds kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, SPES, Suicide Zero och Sjukhuskyrkan.

Kontakt

Jonas Ericsson

Jonas Ericsson

Regional samordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587972, 0709-84 44 08

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.