Fler nyheter

10 november 2022

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lösa ett hemligt uppdrag.

Mot nya Höjder är ett undervisningskoncept som Region Kronoberg driver. Sedan 2014 har tusentals elever i länet gjort uppdrag och experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Nu i veckan drar en speciell satsning igång. Åtta högstadieklasser får besök av Mot nya höjders IT-pedagoger som har med sig utrustning för att koppla upp ett LAN med datorer, switchar och kablar. Satsningen kallas för ”Stoppa hackern” och innebär att eleverna under tidspress ska hindra en hacker från att stänga ned Internet. Samtidigt får de öva sig på att bygga nätverk och lära sig om IT och digital säkerhet.

I Kronoberg finns det många arbetsgivare som har stort behov av IT-kompetens. En sådan här spännande utmaning ger eleverna inblick i olika yrkesroller inom IT-branschen och mer kunskap inför gymnasievalet. Att koppla ihop skola och arbetsliv ger länets elever bättre förutsättningar att välja väg för sitt framtida yrkesval, säger René Jaramillo (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Elevernas uppdrag sker i samarbete med Nordlo som både lånat ut datorer och tillhandahåller kunskap om hur det går till att bygga nätverk. Nordlos mål med samarbetet är att öka intresset kring IT och digitalisering bland unga i regionen.

Den här typen av samarbeten är så givande, och eleverna lär sig en massa nytt om IT-världen. Kanske är det just den branschen några av dem blir intresserade av att jobba i, i framtiden, säger Josefine Wilson, regional utvecklingssamordnare.

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

11 oktober 2022

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till kulturjournalisten Tore Sjöqvist, kulturföreningen Teater 16 och...