Fler nyheter

28 juni 2022

Höstens vaccination startar 1 september

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år samt personer över 18 år som tillhör en riskgrupp kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Höstens vaccination i Region Kronoberg genomförs på våra vårdcentraler. Även personer på särskilt boende, med hemsjukvård eller hemtjänst kommer att vaccineras från den 1 september. Här sköter länets kommuner den mesta vaccinationen, precis som vid tidigare doser.

Region Kronoberg väljer att dela upp vaccinationen i åldersintervall för att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Ålder är den största riskfaktorn för allvarlig covid-19. När trycket på vaccinationstiderna minskar kommer personer över 65 år att erbjudas vaccin, liksom personer i riskgrupp.

Genom att göra den här uppdelningen håller vi belastningen på våra vårdcentraler på en rimlig nivå. Dessutom blir det lättare för invånarna att få tag på en vaccinationstid – även om vi vet att trycket brukar vara hårt i början när vi släpper på nya grupper, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Invånare som är aktuella för vaccination kommer att få ett brev, antingen i brevlådan eller till sin digitala brevlåda, med instruktioner för hur de ska boka tid.

Möjlighet för yngre att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte någon ytterligare dos vaccin för personer i åldrarna 18–64 år, men för den som önskar kommer det att finnas möjlighet att ta en dos till, efter de prioriterade grupperna.

Folkhälsomyndigheten betonar att planeringen inför hösten kan komma att ändras beroende på läget i pandemin.

Folkhälsomyndigheten: Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19, öppnas i nytt fönster

Vaccination inför semestern

I nuläget har 65 procent av länets invånare över 18 år tagit dos 3. 69 procent av invånarna över 65 år har tagit dos 4. För den som ännu inte tagit sin påfyllnadsdos och vill fylla på sitt skydd inför semestern har våra vårdcentraler vaccinationstider hela sommaren.

Region Kronoberg har också skapat en sida med bättre överblick över var det finns lediga vaccintider.

Vaccination mot covid-19 i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...