Fler nyheter

28 juni 2022

Höstens vaccination startar 1 september

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Höstens vaccination i Region Kronoberg genomförs på våra vårdcentraler. Även personer på särskilt boende, med hemsjukvård eller hemtjänst kommer att vaccineras från den 1 september. Här sköter länets kommuner den mesta vaccinationen, precis som vid tidigare doser.

Region Kronoberg väljer att dela upp vaccinationen i åldersintervall för att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Ålder är den största riskfaktorn för allvarlig covid-19. När trycket på vaccinationstiderna minskar kommer personer över 65 år att erbjudas vaccin, liksom personer i riskgrupp.

Genom att göra den här uppdelningen håller vi belastningen på våra vårdcentraler på en rimlig nivå. Dessutom blir det lättare för invånarna att få tag på en vaccinationstid – även om vi vet att trycket brukar vara hårt i början när vi släpper på nya grupper, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Invånare som är aktuella för vaccination kommer att få ett brev, antingen i brevlådan eller till sin digitala brevlåda, med instruktioner för hur de ska boka tid.

Möjlighet för yngre att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte någon ytterligare dos vaccin för personer i åldrarna 18–64 år, men för den som önskar kommer det att finnas möjlighet att ta en dos till, efter de prioriterade grupperna.

Folkhälsomyndigheten betonar att planeringen inför hösten kan komma att ändras beroende på läget i pandemin.

Folkhälsomyndigheten: Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19, öppnas i nytt fönster

Vaccination inför semestern

I nuläget har 65 procent av länets invånare över 18 år tagit dos 3. 69 procent av invånarna över 65 år har tagit dos 4. För den som ännu inte tagit sin påfyllnadsdos och vill fylla på sitt skydd inför semestern har våra vårdcentraler vaccinationstider hela sommaren.

Region Kronoberg har också skapat en sida med bättre överblick över var det finns lediga vaccintider.

Vaccination mot covid-19 i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...