Fler nyheter

6 maj 2021

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till med att boka tid för vaccination.

Personer som är svåra att nå är exempelvis socioekonomiskt utsatta grupper, personer som inte använder 1177.se, papperslösa och personer som talar andra språk.

Syftet är att göra vaccineringen tillgänglig för alla invånare i Kronoberg och få fler att vaccinera sig, säger Maria Sääf, utbildningsledare och samordnare av insatsen. 

Upplägget planeras i dialog med länsstyrelsen och länets kommuner.

Vi ska slå upp ett tält på cirka tio olika i platser i länet där vi kan nå de här personerna och vi behöver se till så att vi är på rätt ställen. De hälsokommunikatörer som är med ska kunna prata arabiska och även andra språk om vi ser det behovet. Vi ser så klart till att göra detta på ett smittsäkert sätt, säger Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare.

Relaterade nyheter

Lokal entreprenör ska bygga den nya elbussdepån

18 juni 2021

Dynacon Construction AB har tilldelats uppdraget att bygga Region Kronobergs nya bussdepå på Norremark i Växjö. Depån kommer till en början ha plats för 60 bussar och vara en av de största elbussdepåe...

Lägesrapport: regionen lämnar stabsläget

18 juni 2021

Färre personer behöver vård för covid-19 och regionen har beslutat att lämna stabsläget. Smittspridningen minskar långsamt i länet, men det är fortsatt viktigt att följa rekommendationerna. Vaccinatio...

Covidriktlinjer gjorde att operation av tumör försenades

18 juni 2021

Operationen av en hudtumör blev fördröjd på grund av coronapandemin och de riktlinjer som infördes. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Ma...

Nu kan ungdomar söka vård i appen Min vård Kronoberg

17 juni 2021

Ungdomsmottagningen i Ljungby och Växjö erbjuder från och med den 17 juni ungdomar möjligheten att under pilotperioden söka vård via appen Min vård Kronoberg. I appen kan ungdomarna bland annat beskri...