Fler nyheter

31 mars 2021

Hur är det att träffa en patient i ett videomöte via appen Min vård Kronoberg?

Sofi Eriksson är psykosocial resurs och tar emot patienter via appen Min vård Kronoberg. Hur är det att träffa en patient i ett videomöte? Och hur går mötet till?

Appen Min vård Kronoberg är en del av Region Kronobergs pilotprojekt och test av en digital kanal.

Patienten bokar en tid i appen Min vård Kronoberg. När det är dags för videomöte loggar Sofi in via sin dator. Patienten har svarat på frågor i appen så Sofi fått information om patientens problematik.

När patienten använder appen kan de boka tid direkt till mig. Mitt första möte är alltid ett bedömningssamtal och det gör jag digitalt med patienten. Det blir till en början lite fokus på tekniken och välkomnade prat för att patienten ska känna sig bekväm. Sen gör jag egentligen precis som vanligt, säger Sofi.

Beroende på patienten och bedömningssamtalet kan resterande möten bli digitala eller fysiska.

Det görs alltid en individuell bedömning efter patientens problematik. Sen försöker vi köra digitalt i så stor utsträckning som det går just nu, säger Sofi.

Många fördelar med ett digitalt möte

Till en början var Sofi lite skeptisk till digitala möten. Hon var orolig för att tekniken inte skulle fungera och att hon inte skulle få samma allians med patienten.

Men appen Min vård Kronoberg fungerar väldigt bra och det är sällan det är något problem med tekniken. Alliansskapandet blir annorlunda men min uppfattning är att patienterna har vant sig och att det digitala mötet flyter bättre och de kan tillgodogöra sig behandlingen. Det har ju blivit vanligare att man även sköter sina sociala/privata kontakter med video nu för tiden. För patienten är det ju också en fördel då hen kan befinna sig var hen vill, säger Sofi.

Ju mer Sofi jobbar med digitala möten desto mer tycker hon om det.

För mig som vårdpersonal ser jag många fördelar med ett digitalt videobesök. Jag har två olika arbetsplatser och jag kan arbeta från båda kontoren. Jag kan ta emot fler patienter och det blir en lättare och mer effektiv dag där jag kan hålla tider, säger hon.

Sofi valde att bli psykosocial resur för att hon vill hjälpa människor.

Jag tycker om att träffa människor fysiskt och ha ögonkontakt och förmedla en värme till den jag vill hjälpa. Det är lite svårare att tyda kroppsspråk via video och det som inte tillhör den verbala kommunikationen kan falla bort. Men jag ser många situationer där videomöten fungerar väldigt väl. Till exempel fungerar ett första bedömningssamtal väl via video, säger hon.

De digitala besöken är här för att stanna 

Sofi tror att de digitala besöken kommer att fortsätta efter pandemin.

För patienten blir det kanske i framtiden mer valbart och vården får flera alternativ att bedriva behandling på som kan möta patientens behov. Jag tror att vi i framtiden kommer att kombinera fysiska och digitala möten i större utsträckning än idag, säger Sofi.

Fakta

  • Min vård Kronoberg är ett test av en ny digital kontaktväg och appen är ett komplement till befintliga kontaktvägar.
  • I pilotprojektet ingår Folktandvården, psykiatrin och vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum samt delar av sjukhusvården.
  • Appen, Min vård Kronoberg, finns att ladda ner via App Store och Google Play.
  • Region Kronoberg erbjuder också videomöten via till exempel Min hälsa, Cosmic och TeleQ.

Mer information om Region Kronobergs videomöten på Vårdgivarwebben

Mer information om Region Kronobergs videomöten på 1177

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Lägesrapport: smittspridningen ökar i länet

1 april 2021

Under några veckor har många regioner haft en högre smittspridning och högre belastning på sjukhusvården än i Kronoberg. Men denna vecka ökar smittspridningen ytterligare, vilket gör att kurvan i läne...