Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 september 2020

Hur beskriver du Kronoberg?

Alla människor som är i Kronoberg har en bild av vad Kronoberg är och hur det ser ut här. Men vad väljer vi att berätta för andra om Kronoberg? Och vad vet vi egentligen? Region Kronoberg har tagit fram ett uppdaterat material som alla som vill berätta om Kronoberg kan använda.

Vet du att Kronoberg hade högst varuexport och högst bruttoregionalprodukt per invånare år 2016, att vi hade den största jobbtillväxten efter storstadsregionerna (år 1990-2015) och att vi har flest jobb per invånare i arbetsför ålder?

Det är några av de saker du kan läsa om i Region Kronobergs budskapsplattform om Kronobergs län. I budskapsplattformen finns bland annat fakta om länet, korta kärnbudskap och ett bildspel med fakta och bilder från Kronoberg. Ur plattformen kan du plocka texter, formuleringar, presentationer och bilder.

Syftet är att vi tillsammans ska visa en enhetlig bild av vad Kronoberg är och står för, stärka platsen Kronoberg, öka intresset för länet – och i förlängningen öka inflyttningen till Kronobergs län, säger Kristina Jordevik, kommunikationsdirektör i Region Kronoberg.

Budskapen är framtagna efter workshops och samarbeten mellan flera enheter inom Region Kronoberg och olika samarbetsparter. 

Till ”Bilden av Kronobergs län” 

Relaterade nyheter

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...

Regionen satsar på projekt riktade till näringslivet

8 oktober 2020

Regionala utvecklingsnämnden beslutade igår att medfinansiera tre projekt som ska stötta regionens näringsliv. Projekten handlar om forskning och utveckling, hållbara arbetsresor och supraledande magn...

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

Se insekter i ett nytt perspektiv

14 september 2020

I helgen invigdes utställningen Microsculpture i Älmhult som öppnar dörrarna till en mikroskopisk värld. Besökarna får se insekter i gigantiskt format och ta del av deras oväntade färger och skönhet.