Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 oktober 2020

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag missar dock många spontana interaktioner och möten som präglar dagarna på kontoret. Förändrade arbetssätt är dock inte bara en fråga för mig som individ, utan något som kan påverka regionen i stort, på flera sätt.

Flera undersökningar visar att en övervägande majoritet av de som arbetar hemifrån under covid-19, vill fortsätta med detta även framåt. Inte varje dag men gärna en eller flera dagar i veckan. Flera stora företag har också tagit fram strategier för kontorsarbete efter coronapandemin. Att ha kontoret som utgångspunkt för endast en del av arbetstiden är ett efterfrågat alternativ. Att tillgodose det behovet är ett sätt för företagen att öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Det är också ett sätt att skapa en arbetsmarknadsförstoring. En kombination med arbetshubbar för flera företag kan höja innovationsgraden. Ekonomiska aspekter tas också med i beräkningen men spelar sällan huvudrollen.

Förändrade arbetssätt är självklart intressant för länets arbetsgivare. Men det är också en fråga som påverkar Kronobergs utveckling. Det finns flera möjliga scenarios, särskilt i relation till vår attraktivitet för boende. Kanske finns det invånare som bor här för att de arbetar här? Kronoberg har ju många attraktiva arbetsplatser. Kommer en del av dem att flytta när det blir möjligt att arbeta på distans? Eller kan vi få en inflyttning för att de som bor nära arbeten i storstäderna hellre vill bo här, med de kvaliteter vi kan erbjuda? En annan aspekt att utforska är behovet av sociala interaktioner, kultur och fritid om arbetsplatsen i större utsträckning är hemmet. Hur kan vi bibehålla ett gott liv och folkhälsa? En tredje aspekt är hur behovet av infrastruktur, kollektivtrafik och bredband påverkas.

Oavsett vilken ingång vi väljer är det bra att analysera och försöka vara förutseende. Vet vi vilka möjligheter och vägar fram som är möjliga så har vi goda förutsättningar att påverka vilken väg vi tar i förändringen. För förändringen sker. Den sker nu.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Hållbarhet och kvalitet hyllas

16 november 2020

Ökad tillgänglighet, analys av antikroppstester, ett samarbete mellan SOS och akuten, hållbart byggande och digitalisering. I fredags hyllade och belönade Region Kronoberg initiativ för kvalitet och h...

Digitala träffar om att starta företag

13 november 2020

I november och december ordnar Business region Kronoberg digitala träffar för dig som funderar på att starta företag. Välkommen!

Inspireras på digitala veckan och DIGIdag

9 november 2020

Digital transformation är en nödvändighet för alla företag och organisationer. För att stödja företag och inspirera i transformationen är Region Kronoberg medarrangör till DIGIdagen den 18 november.