Fler nyheter

13 oktober 2020

Hushållskontakter till covid-19-positiva ska stanna hemma

Nu införs förhållningsregler för hushållskontakter till patienter som testar positivt för covid-19. Det innebär att andra personer i hushållet betraktas som möjliga bärare av smitta. Efter positivt provsvar ska de stanna hemma i en vecka, räknat från provtagningstillfället – även om de inte har några symtom.

Med hushållskontakter menas, enligt Folkhälsomyndighetens definition, personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. I Region Kronoberg gäller förhållningsreglerna för hushållskontakter till de personer som testats från och med den 12 oktober och har bekräftad covid-19.

Hushållskontakter från gymnasieåldern och uppåt kommer att informeras av vårdpersonal om att stanna hemma i sju dagar från provtagningstillfället även om de inte har några symtom, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Arbete hemifrån eller smittbärarpenning

Om det är möjligt rekommenderas hushållskontakter till smittade personer att arbeta hemifrån. Är hemarbete inte möjligt har hushållskontakten möjlighet att söka smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg, vilket vårdpersonalen som tar kontakt med den som testats positiv för covid-19 hjälper till med. Smittbärarpenning utgår utan karensdag och den enskilde ansöker själv via Försäkringskassans hemsida.

Yngre barn ska gå till skolan

Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt. Ungdomar som går på gymnasiet ska alltså stanna hemma i en vecka. Yngre barn ska gå till skolan om de inte har symtom men ska dock inte delta i fritidsaktiviteter under en vecka från provtagningstillfället.

Endast nödvändig vistelse utanför hemmet

Förhållningsreglerna innebär att hushållskontakter ska stanna hemma i allra möjligaste mån. Hushållskontakten ska vara väldigt restriktiv med att vistas utanför hemmet, men får till exempel göra nödvändiga inköp i matvaruaffär eller apotek. Det går också bra att lämna och hämta barn på förskola eller skola om detta sker utomhus.

Hushållskontakt med vårdbehov

Om hushållskontakten behöver uppsöka vård under veckan ska personen använda flödet för patienter som har misstänkt covid-19, även om hen inte har några symtom. Det är också obligatoriskt att informera vårdpersonalen om att man bor tillsammans med en person med konstaterad covid-19.

De nya förhållningsreglerna gäller från 12 oktober. Det innebär att patienter som testats innan dess inte berörs. Däremot är det bra om närstående till patienter som testats positivt för covid-19 innan dess stannar hemma om de har möjlighet. De har dock inte rätt till smittbärarpenning enligt de nya förhållningsreglerna.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...