Fler nyheter

15 juni 2021

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.

Lösningen innebär att en låg koncentration av hypoklorsyra kommer att doseras ut i vattnet i den aktuella byggnaden.

Vi kommer att börja med dosering i vattnet så snart utrustningen är på plats, men det är lite leveranstid. Vi räknar med att det kommer att ta någon månad innan vi börjar se resultat och upp till sex månader innan vi nått normala värden, säger Patrik Hjelm, fastighetschef.

Hypoklorsyra skapar underklorsyrlighet i vattnet vilket dödar bakterier och virus. Det är inte skadligt.

Upptäcktes vid rutinprovtagning

Det var i mitten av maj som Region Kronoberg vid en rutinprovtagning upptäckte förhöjda halter av bakterien legionella i vattnet i den nya specialistpsykiatribyggnaden på Sigfridsområdet.

Det togs även nya prover i maj. Resultatet av de provtagningarna visade på legionella i kallvattenledningar vilket gör det lite svårare att komma åt. Därför ska man nu installera utrustning för dosering av hypoklorsyra.

När de förhöjda värdena upptäcktes tidigare i vår genomförde Region Kronoberg omedelbart insatser för att minska risken för att någon skulle insjukna i legionella. Nya slangar med legionellafilter sattes in och samtliga duschar samt kranar hetvattenspolades. Dessa filter är fortfarande installerade så risk för smitta är väldigt låg.

Legionellabakterien finns normalt i en liten mängd i vanligt vatten, både i vattendrag, grundvatten och vattenledningar. Antalet bakterier är vanligtvis för litet för att framkalla sjukdom, men under vissa förutsättningar kan mängden bakterier öka.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...