Fler nyheter

15 november 2021

Incident på rättspsykiatriska regionkliniken anmäls till IVO

Region Kronoberg anmäler en händelse där en patient tagit stryptag på en annan patient. En utredning ska göras för att utröna om kliniken haft brister i säkerheten.

Vid tillfället för händelsen har en patient plötsligt tagit stryptag på en medpatient i ett dagrum på kliniken. Personal har efter stor möda kunnat avbryta incidenten.

Vi tar alltid incidenter på allvar och anmäler enligt lag. I nuläget handlar det om att vi meddelar IVO om incidenten och att vi har för avsikt att göra en intern utredning av händelsen, säger biträdande verksamhetschef David Wirdelöv.

Anmälan om brister i säkerheten

Enligt lag (SOSFS 2006:9 7 kap) ska rättspsykiatriska regionkliniken skyndsamt anmäla misstänkta brister i säkerheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En intern utredning av händelsen ska därefter genomföras inom två månader och meddelas IVO. IVO kommenterar därefter utredningen och gör en bedömning av om brister i säkerheten funnits och om de åtgärder som kliniken själva föreslagit är tillräckliga.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...