Fler nyheter

19 mars 2020

Ingen avgift vid sen avbokning

Region Kronoberg tar tillfälligt bort avgiften för sena avbokningar till besök i vården. Det gäller patienter med förkylnings- eller influensasymtom, och syftet är att minska smittspridningen i vården. Har man förkylnings- eller influensaliknande symtom ska man inte besöka vården om det inte är nödvändigt.

Nu gör vi det möjligt för patienter att boka av eller boka om sin tid med kort varsel. Det kan man göra via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa mottagningen.

 Om man däremot varken hör av sig eller kommer till sitt besök får man fortfarande betala. Det är viktigt att boka av så att någon annan kan få tiden.

Detta är en av de åtgärder vi gör för att minska smittorisken i vården. Vi hoppas att det underlättar för personer med förkylningssymtom att stanna hemma och komma vid ett senare tillfälle, säger Martin Myrskog, regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Men om man verkligen behöver det ska man förstås komma på sin bokade tid.

 

Kontakt: Vårdstöd tel 0470 589650

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...