Fler nyheter
Flygfoto över Ljungby lasarett.

22 september 2020

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Hus 1A är i dåligt skick och rekommenderas att till stora delar rivas. Samtliga partier röstade för förslaget.

Just nu pågår en flyttplanering i samarbete med berörda verksamheter för att tömma hus 1A. Regionstyrelsen gav även Martin Myrskog, regiondirektör, i uppdrag att ta fram en plan för hela Ljungby lasarett. 

Avgifter och taxor

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021 ska vara oförändrade. Regionstyrelsen röstade också igenom en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg.

Samtliga politiska partier i regionen har kommit överens om en modell som gör att förutsättningarna inte kommer förändras från år till år utan vårdcentralerna kan få en mer stabil ekonomi. Ett förslag på en övergångslösning för de vårdcentraler där förslaget innebär en stor förändring ska tas fram.

Avveckling Vårdval Hud

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att det ska ske en avveckling av Vårdval Hud inom Region Kronoberg. Vårdvalet har inte gett den effekten som förväntades och ska ersättas med möjligheten att teckna vårdavtal med privata aktörer inom hudspecialiteter, samt Region Kronobergs hudverksamhet inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...