Fler nyheter
Svetsning Foto: Christopher Burns, Unsplash

22 juli 2022

Insatser för regional utveckling ger jobb

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öarna under 2014-2020. I Kronoberg har fokus varit att utveckla en innovativ region, ett brett näringsliv, kompetensförsörjning och en god och jämlik hälsa.

Åren 2014-2020 har 1 090 miljoner kronor beviljats i stöd från EU till projekt i programområdet Småland och Öarna. Ungefär samma belopp har kommit från regionernas statliga 1:1-medel och de sökande projektägarna. Detta gör att det totalt har investerats mer än 2 miljarder i regional utveckling i Småland och Öarna. 500 miljoner av dem har investerats i Kronoberg.

Det är glädjande att se att vårt arbete gör så stor samhällsnytta. Både företag och offentlig sektor behöver ständigt utvecklas för att leverera moderna och effektiva tjänster. Vårt arbete att stötta detta genom att hjälpa till att ”ta hem” EU-medel är viktigt för regionen, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, det politiska organ i regionen som är med och tar fram projekt men också beviljar medfinansiering.

Prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 bestämmer hur medlen används i Kronoberg. Där lyfts behovet av att stötta små och medelstora företag kring innovation, utveckling och att bredda näringslivet. Lejonparten av medlen har därför använts till 37 projekt som arbetar med dessa utmaningar.

En annan utmaning är kompetensförsörjning. Både företagens tillväxt och offentlig sektors utveckling hämmas idag av brist på arbetskraft med rätt kompetens. Flera satsningar – både inom industri och vård och omsorg – har gjorts för att bygga rätt kompetens, utveckla attraktiva livsmiljöer, god tillgänglighet och en god och jämlik hälsa. 24 projekt har arbetat med dessa utmaningar.

Utvärderingen visar att medlen använts väl för de utmaningar respektive region i Småland och öarna har. Ett önskemål framåt från projektägare är enklare administration och möjligheter att träffa andra projektägare för att lära av varandra.

Nu går vi in i en ny programperiod där fokus ligger på grön omställning. Lärdomarna från föregående period tar vi med oss. Inte minst önskan om träffar för gemensamt lärande och projektutveckling. Jag hoppas fler tar kontakt kring idéer som får Kronoberg att bli ännu bättre, så att vi tillsammans skapar värde och hållbar omställning i länet, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Kronoberg.

Utvärdering av strukturfondernas betydelse för regional utveckling, programperioden 2014 - 2020 i Småland och Öarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakta regional utveckling 

FAKTA

EU:s strukturfonder ska bidra till att minska skillnader mellan regioner, sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa. Programområdet Småland och Öarna, består av Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.