Fler nyheter
Svetsning Foto: Christopher Burns, Unsplash

22 juli 2022

Insatser för regional utveckling ger jobb

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öarna under 2014-2020. I Kronoberg har fokus varit att utveckla en innovativ region, ett brett näringsliv, kompetensförsörjning och en god och jämlik hälsa.

Åren 2014-2020 har 1 090 miljoner kronor beviljats i stöd från EU till projekt i programområdet Småland och Öarna. Ungefär samma belopp har kommit från regionernas statliga 1:1-medel och de sökande projektägarna. Detta gör att det totalt har investerats mer än 2 miljarder i regional utveckling i Småland och Öarna. 500 miljoner av dem har investerats i Kronoberg.

Det är glädjande att se att vårt arbete gör så stor samhällsnytta. Både företag och offentlig sektor behöver ständigt utvecklas för att leverera moderna och effektiva tjänster. Vårt arbete att stötta detta genom att hjälpa till att ”ta hem” EU-medel är viktigt för regionen, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, det politiska organ i regionen som är med och tar fram projekt men också beviljar medfinansiering.

Prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 bestämmer hur medlen används i Kronoberg. Där lyfts behovet av att stötta små och medelstora företag kring innovation, utveckling och att bredda näringslivet. Lejonparten av medlen har därför använts till 37 projekt som arbetar med dessa utmaningar.

En annan utmaning är kompetensförsörjning. Både företagens tillväxt och offentlig sektors utveckling hämmas idag av brist på arbetskraft med rätt kompetens. Flera satsningar – både inom industri och vård och omsorg – har gjorts för att bygga rätt kompetens, utveckla attraktiva livsmiljöer, god tillgänglighet och en god och jämlik hälsa. 24 projekt har arbetat med dessa utmaningar.

Utvärderingen visar att medlen använts väl för de utmaningar respektive region i Småland och öarna har. Ett önskemål framåt från projektägare är enklare administration och möjligheter att träffa andra projektägare för att lära av varandra.

Nu går vi in i en ny programperiod där fokus ligger på grön omställning. Lärdomarna från föregående period tar vi med oss. Inte minst önskan om träffar för gemensamt lärande och projektutveckling. Jag hoppas fler tar kontakt kring idéer som får Kronoberg att bli ännu bättre, så att vi tillsammans skapar värde och hållbar omställning i länet, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Kronoberg.

Utvärdering av strukturfondernas betydelse för regional utveckling, programperioden 2014 - 2020 i Småland och Öarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakta regional utveckling 

FAKTA

EU:s strukturfonder ska bidra till att minska skillnader mellan regioner, sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa. Programområdet Småland och Öarna, består av Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

BY2030 till Almedalsveckan – lyfter livsmiljöer utanför städer

1 juli 2022

4 juli deltar Region Kronoberg, genom projektet och samhällsutvecklingsmässan BY2030, på Almedalen i Visby. Projektet kommer att finnas med i Smart Housing Smålands heldagsevent, under programpunkten...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.