Fler nyheter

16 juni 2021

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hushållskontakter och nära kontakter i enighet med nya nationella riktlinjer.

De ansamlingar av fall med koppling till Linnéuniversitetet som tidigare identifierats med hjälp av smittspårningen har nu kunnat kopplas till ökad förekomst av deltavarianten. Tack vare snabba typnings-PCR svar har nu ett 40-tal fall med misstänkt deltavariant identifierats och en stor del av dessa har koppling till universitetet. Dessa misstänkta fall ska nu bekräftas med helgenomsekvensering.

Efter dialog med Folkhälsomyndigheten fortsätter vi med att intensifiera smittspårningen men det allra viktigaste är att alla följer rekommendationerna. Pandemin är inte över, säger Hampus Hjorton.

Mer smittsam

Deltavarianten är enligt flera studier mer smittsam än andra varianter av coronaviruset.

I Storbritannien tog virusvarianten över på bara några veckor. Den verkar vara mer smittsam och sprider sig lättare. Vaccinet fungerar bra mot deltavarianten om man har fått två doser, säger Hampus Hjorton, biträdande smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

En vaccinerad person betraktas ha ett gott skydd mot deltavarianten två veckor efter den andra vaccindosen.

För den enskilde är det fortfarande samma rekommendationer som gäller för att skydda sig mot deltavarianten.

Eftersom deltavarianten är mer smittsam är det ännu viktigare att fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning, att hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta symtom, säger Hampus Hjorton.

Tidigare har nära kontakter och hushållskontakter undantagits från smittspårning tre veckor efter första dosen. Detta ändras nu till att nära kontakter och hushållskontakter också ska smittspåras fram till två veckor efter andra vaccindosen.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Många smittas på semesterresan

30 juli 2021

Smittspridningen ökar nationellt, många av de nya fallen är kopplade till resor under semestern. Tillgången till vaccin är fortsatt god i länet och det finns många lediga tider för vaccination. Planer...

65+ erbjuds nu mRNA-vaccin som dos 2

27 juli 2021

Folkhälsomyndigheten beslutade i fredags att sluta leverera Astra Zenecas vaccin, då stora delar av gruppen 65+ redan har fått två doser vaccin mot covid-19. De som är 65 år eller äldre och endast fåt...

Lägesrapport: Gott om lediga vaccinationstider – passa på innan hösten kommer

23 juli 2021

Andelen som testas positivt för covid-19 ökar i länet. Samtidigt finns det lediga vaccintider i samtliga kommuner, och om fler vaccinerar sig så snart som möjligt minskar risken för en fjärde våg.

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

21 juli 2021

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus...