Fler nyheter

30 mars 2021

Internationella forskare hjälper till att utveckla rättspsykiatrin

Forskning inom rättspsykiatrin i Region Kronoberg har nått internationellt intresse. För närvarande finns två nederländska forskare på plats i Växjö för att utveckla användandet av virtual reality inom rättspsykiatriska regionkliniken.

Virtual reality på rättspsykiatriska regionkliniken.

Rättspsykiatri är ett relativt litet forskningsfält och samarbeten behövs. Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö ligger i framkant, med en framstående forskningsenhet som bedriver forskning för att skapa bättre förståelse för olika typer av ohälsa och beteenden samt hur ohälsa kan bemötas och behandlas.

Stéphanie och Chris forskar kring virtual reality inom rättspsykiatrin.

I ett av de pågående forskningsprojekten ingår de två nederländska forskarna Stéphanie Klein Tuente och Chris Geraets. De studerar hur användning av virtual reality fungerar som en metod för utvärdering och behandling inom rättspsykiatrin. De var båda intresserade av att komma till Sverige efter att ha kommit i kontakt med rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet vid en internationell konferens följt av ett studiebesök.

Vi kunde konstatera att vi hade gemensamma intressen av att utveckla den rättspsykiatriska vården, berättar Stephanie. Forskningschef Märta Wallinius är också en känd expert inom området.

Det är en styrka att vi kan ta vara på erfarenheter från olika länder genom internationella samarbeten, menar Märta Wallinius. Förutom att det är intressant och roligt att samarbeta, är det viktigt med den här typen av utbyten. Vi breddar bilden och förståelsen, ingen kan göra allt själv.

Erfarenheter från Nederländerna till Sverige

I det projekt som Stephanie och Chris ingår i undersöker man hur man kan använda virtual reality inom rättspsykiatrin, något som är en relativt ny företeelse.

Med virtual reality går det att simulera händelser som man kan stöta på i vardagen och på så sätt kan patienten träna på hanteringen av stressande situationer, berättar Stéphanie. Det kan vi ju inte vanligtvis göra i och med att detta handlar om låsta miljöer.

Vi kan också använda metoden för att utvärdera patientens reaktioner, förklarar Chris. Reaktionerna blir väldigt äkta, även om man vet att det är i en påhittad miljö.


Med virtual reality kan patienter tränas i att möta vardagliga händelser.

Metoden som används har utvecklats i Nederländerna. Att Chris och Stéphanie nu är i Sverige är ett exempel på hur goda internationella samarbeten kan gå till.  

Både Stephanie och Chris har flerårig erfarenhet inom området från Nederländerna. De har varit med i utvecklingen av mjukvaran vi använder, berättar Märta. Det är verkligen en styrka att få möjlighet att fortsätta att utveckla metoden tillsammans.

Blandade erfarenheter en styrka

På rättspsykiatriska regionkliniken finns många medarbetare som kommer från olika bakgrund – såväl kulturellt som nationellt – något som Chris och Stephanie upplevt som en styrka.

Den stora mångfalden på kliniken är bra, för det ger olika perspektiv, menar Chris.

Båda tycker att bemötandet de fått i Sverige är väldigt positivt.

Alla är så trevliga och vänliga här, säger Chris. Man märker inte av hierarkier alls lika mycket här som i Nederländerna.

Svenskar är väldigt snälla och omtänksamma, säger Stéphanie. Vi har också blivit så väl omhändertagna av Region Kronoberg – allt var ordnat när vi kom hit!

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Lägesrapport: smittspridningen ökar i länet

1 april 2021

Under några veckor har många regioner haft en högre smittspridning och högre belastning på sjukhusvården än i Kronoberg. Men denna vecka ökar smittspridningen ytterligare, vilket gör att kurvan i läne...