Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 mars 2020

Invånarna upplever god tillgång till vård i Kronoberg

2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer visar att 86 procent av invånarna i Kronobergs län anser att de har tillgång till den vård de behöver. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med resultaten i 2018 års undersökning.

Siffran är också högre än rikssnittet på 84 procent, och Kronoberg hamnar på plats 6 av länets 21 regioner.

– Det är glädjande att så många kronobergare upplever att de har tillgång till den vår de behöver. Vi är väl medvetna om att just tillgängligheten är viktig för invånarna. Vi har under 2019 jobbat intensivt med att förbättra vår tillgänglighet och kommer att fortsätta det arbetet framledes, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet minskade dock något under förra året. 63 procent uppger att de har ett stort eller ganska stort förtroende för vården. 2018 var siffran 67 procent. I hela landet är det 6 av 10 som har förtroende för vården. Högst i landet ligger Region Jönköpings län där 76 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för vården.

För sjukhusen är förtroendet större, 71 procent svarar att de har stort eller ganska stort förtroende. För vårdcentralerna är motsvarande siffra 62 procent.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen genomfördes under april och maj respektive oktober och november 2019. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...