Fler nyheter

21 juli 2022

Ismael främjar hälsan i Araby

För första gången har primärvården anställt en folkhälsoutvecklare. Abdulkadir Ismael Ahmed jobbar på Vårdcentralen Dalbo och ska ta reda på vad befolkningen i närområdet behöver och vill ha för att må bättre.

De flesta invånarna besöker inte vårdcentralen. Vi ska ta reda på vad den delen av befolkningen behöver innan de blir sjuka för att de ska kunna bibehålla sin friskhet, säger Ismael.

Han påbörjade sitt arbete som folkhälsoutvecklare i december förra året. Sedan starten har Ismael påbörjat en mängd delprojekt. Han analyserar nuläget, träffar samhällsaktörer och sprider information om hälsa och vård till Arabyborna via olika kanaler.

Vi vet att det är många i området som söker sig till vårdcentralen på grund av oro för sin hälsa. Man vet inte vilken vårdinstans man bör kontakta eller har begränsad kunskap kring symtom och hur man tar hand om sig själv innan man kontaktar vården. Utöver detta är språksvårigheter ett faktum som begränsar folk på området att få rätt information eller söka vård självständigt när de behöver, säger Ismael.

Därför håller Ismael föreläsningar om olika vägar till vården och guidar invånare till att använda digitala tjänster såsom tidsbokning och receptförnyelse via 1177.se. Han samarbetar med andra samhällsaktörer som i framtiden kan ta arbetet vidare.

Förbättra levnadsvanor

En annan viktig del av arbetet är att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Livsstilsrelaterade sjukdomar är överrepresenterad i statistiken på vårdcentralen, därför det är viktigt att göra hälsofrämjande insatser till dagens friska befolkning. Om vi inte gör några åtgärder så kommer de till vårdcentralen som patienter, vilka är kostsam för vården och för patienten, säger Ismael.

Det gäller att få till en beteendeförändring – förändra till exempel matvanor, eller få invånare att börja motionera. Jag har redan pratat med kvinnogrupp för att börja med promenadgrupper. Jag ska vara med i början för att sätta igång, tanken är att promenaderna ska bli en ny vana och deltagarna fortsätter sedan på egen hand.

Det handlar också om patienter med kroniska sjukdomar som diabetes, astma och KOL att lära sig sjukdomen och leva med den.

Detta gör Ismael i projektet:

  • Nulägesanalys på vårdcentralen. Vilka behov har patienter när de ringer och när de kommer in?
  • Informerar om hur man kan ta hand om sig själv när man blir sjuk och inte behöver kontakta vården.
  • Informerar om kontaktvägar till vården.
  • Informerar om levnadsvanor.
  • Jobbar med beteendeförändringar genom olika aktiviteter.
  • Samarbetar med andra samhällsaktörer.
  • Undersöker befolkningens förväntningar på vårdcentralen i ett projekt tillsammans med Röda Korset som är ett utvecklingsprojekt inom Verklighetslabbet.
  • Hjälper till på Medborgarkontoret med våra digitala tjänster.
  • Har undersökt hur väl TeleQ fungerar för invånarna.
  • Förbättrar informationen på vårdcentralen för invånare som talar andra språk.

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Hunden Sandy har fått anställning i Region Kronoberg

6 juli 2022

Sandy arbetar som terapihund på ungdomsmottagningen i Växjö.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Hälsa i vardagen en viktig del av nära vård

29 juni 2022

Nära vård handlar inte bara om sjukvård utan också om friskvård, för att du ska kunna fortsätta leva ditt bästa liv.

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Nu ändrar vi perspektiv – för att komma närmare dig!

4 april 2022

Nästa gång du söker vård kanske den känns lite närmare. Vi ställer nämligen om till något som kallas nära vård – ett steg i taget.

Ny remiss leder till diagnos och behandling i rätt tid

15 februari 2022

Det första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet är infört i Region Kronoberg, nämligen reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism. Vid misstanke att en patient har reumatoid artrit ska...