Fler nyheter

5 juni 2020

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjärtstopp ut till de frivilliga livräddare som befann sig i närområdet.

Förra veckan kunde vi berätta den glada nyheten att Region Kronoberg anslutit sig till tjänsten Sms-livräddare. När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut till de registrerade sms-livräddare som befinner sig i det aktuella området. Syftet är att kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt och få en hjärtstartare på plats i väntan på att ambulans anländer. Frivilliga livräddare som anslutit sig till tjänsten kan då göra en viktig livräddande insats. Just nu har Kronoberg runt 1200 sms-livräddare men alla med kunskap behövs. Frivilliga insatser är otroligt viktiga i väntan på att en ambulans ska komma. Visst ska vi slå Blekinge som har 2590 livräddare registrerade? 

Här kan du läsa mer om hur du registrerar dig

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...