Fler nyheter
Ljungby Lasarett. Ljungby Lasarett. Foto: Region Kronoberg

15 oktober 2021

Jourverksamheten på länets sjukhus ses över

Jourverksamheten ses över för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för länets båda sjukhus. Tidigare i vår genomfördes en jouröversyn på Centrallasarettet Växjö, nu gör samma sak på Lasarettet Ljungby.

Syftet är att se hur vi kan optimera jourverksamheten på våra två sjukhus för att erbjuda en trygg och säker vård för kronobergaren, oavsett var hen bor i länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Det har i olika sammanhang förekommit uppgifter om att akuten i Ljungby skulle vara hotad i samband med jouröversynen. Region Kronoberg vill vara tydliga med att det inte stämmer.

Uppdraget handlar inte om att utreda en eventuell nedstängning av akuten i Ljungby. Detta är snarare en av flera åtgärder för att långsiktigt trygga en säker vård på sjukhuset i Ljungby, men också i Växjö. Jag vill också poängtera att detta inte är ett politiskt uppdrag förtydligar Roger O Nilsson.  

Utredning av jourverksamheten i Ljungby ska vara klar i januari 2022. Anpassningar i jourverksamheten på sjukhusen ska utgå från det samlade resultatet av utredningarna.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...