Fler nyheter
För att snabbt kunna fördela om visst material har ett mastodontarbete genomförts att flytta delar av lagret från Blekinge till Växjö. För att snabbt kunna fördela om visst material har ett mastodontarbete genomförts att flytta delar av lagret från Blekinge till Växjö.

10 juni 2020

Coronapandemin: En kamp för materialtillgång

I takt med att coronapandemin drog fram i världen stängdes länder och gränser ner. Något som kraftigt försvårade tillgången till material – inte minst till vården som nu stod inför en unik situation med hög belastning.

Vi har ställts inför en utmaning vi aldrig tidigare skådat. Nu skriker hela världen efter i princip samma produkter och tjänster, och där merparten av produkterna tillverkas i redan hårt drabbade länder, säger Daniel Adolfsson, upphandlingschef på Region Kronoberg.

Redan i januari kom de första indikationerna om att Kinas produktion var påverkad av utbrottet. Därefter har utvecklingen eskalerat, produktionen i flera länder har påverkats och exportmöjligheter komplicerats – vilket har försvårat materialtillgången avsevärt.

Det svåra är att lilla Sverige har merparten av all materialproduktion utomlands. Och allt som oftast är det olika länder som bidrar till produktionen – antingen genom att bistå med råmaterial eller med delproduktion, förklarar Daniel Adolfsson.

När avtalsleverantörer inte kan leverera den mängd produkter eller tjänster som efterfrågas måste regionen finna alternativa lösningar.

Det som krävs är bland annat att säkra leveranser, hitta ersättningsprodukter och framförallt få prioritet hos leverantörerna som finns.

Samarbete ett framgångskoncept

Eftersom alla regioner i Sverige har i stort sätt samma leverantörer räcker det inte med den internationella kampen om materialet. Regionen måste dessutom strida för att få en del av den kaka som kommer in i landet.

Det är en stor utmaning att bli prioriterad – eftersom Kronoberg inte är en jättestor region, säger Daniel Adolfsson.

En sak som underlättat är regionens samarbete med Region Blekinge. Utöver samupphandlingar har Kronoberg tillsammans med Region Blekinge ett gemensamt lager med material.

Det ska fungera som en ”kudde” när det sker störningar i leveranser – vilket är fullt möjligt i den rådande situationen, berättar Daniel Adolfsson.

Även om Region Kronoberg inte har någon direkt materialbrist vill Daniel Adolfsson poängtera att man inom regionen är återhållsam och följer de riktlinjer som finns.

Det handlar om att prioritera när och i vilken utsträckning man faktiskt behöver använda materialet, avslutar Daniel Adolfsson.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...