Fler nyheter

24 oktober 2022

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Det nya programmet har nu godkänts av Europeiska kommissionen och de svenska kontaktpunkterna vill berätta om de nya möjligheterna, men också skapa utrymme för nätverkande och inspiration. Det krävs inte några förkunskaper om projekt för att kunna delta. Novis liksom de med lång erfarenhet är mycket välkomna!

Var: Regionhuset, Nygatan 20 i Växjö, Lokal Bolmen

När: 18 november klockan 10.00 – 15.00 (Registrering och fika från 09.15)

Anmälan

Till anmälan, öppnas i nytt fönster

Anmäl dig senast den 14 november. Det är begränsat med antal platser och kick-offen är gratis.

För mer information om programmet,  se nedan.

Projektpartnerskapet och utvecklande av projekt

Marie Björck, Blue Science Park, berättar om sina erfarenheter från att utveckla ett projekt och bygga ett framgångsrikt projektpartnerskap

Information om det nya programmet

Kontaktpunkterna informerar om det nya programmet. Hur man söker, kommande utlysningar och mycket mer!

Dialogcafé

Fördjupade dialoger kring den strategiska nyttan av projekt och de olika tematiska områdena i det nya programmet

Lunch

Erfarenheter från att ha varit Lead Partner

Ludvig Einarsson och Maria Lindblad, Skåne Nordost, delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer gällande projektledarrollen

Erfarenhetsutbyte

Deltagare ges möjlighet att diskutera olika områden samt utbyta idéer och erfarenheter kopplat till utvecklande och genomförande av projekt.

Interreg South Baltic

Interreg South Baltic (Södra Östersjöprogrammet) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan regioner i Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjö-området genom att utveckla regionens potential inom "blå och grön tillväxt". Programsekretariat finns i Gdansk, Polen.

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...

Fokus på demokrati och utveckling av lokalsamhällen i nytänkande utbildning

12 oktober 2022

Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Leader Linné bjuder in till en utbildning i medskapande ledarskap enligt det internationella konceptet ”Art of hosting”.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

11 oktober 2022

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till kulturjournalisten Tore Sjöqvist, kulturföreningen Teater 16 och...