Fler nyheter
Baby Bubble Print av Hanna Hansdotter. Baby Bubble Print av Hanna Hansdotter.

17 juni 2020

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.

Vi har tagit vårt ansvar och satt in extra resurser för att göra inventeringen och åtgärda bristerna. Det är också glädjande att vi nu kan börja köpa konst igen, säger Ida Eriksson (M), kulturnämndens ordförande. 

Beslutet om inventeringen togs efter att en revision 2018 påpekade brister i konsthanteringen. För att upprätthålla rättssäkerhet och god hantering av konstsamlingen har även rutiner och arbetssätt för konsthandläggningen setts över.

På kulturnämndens möte den 12 juni presenterades resultatet av inventeringen, ett nytt konstregister och nya rutiner och arbetssätt. Alla konstverk ska nu registreras i ett nytt datasystem. Eftersom inventeringen är färdig beslutade kulturnämnden också att häva det tidigare stoppet för konstinköp.

Resultat av inventeringen

Inventeringen har identifierat 6 144 verk varav 1 532 inte längre är i regionens ägo. Det nya registret innehåller alltså en konstsamling om 4 612 verk. Ett fåtal platser har inte inventeras ännu med anledning av Corona-pandemin, men kommer att integreras i det fortsatta löpande arbetet. Till summan av inventerade löskonstverk läggs också de fasta konstverk (byggnadsanknutna, platsspecifika verk) regionen har i sin ägo. Majoriteten av de verk som inte längre är i regionens ägo övergick till kommunal ägo vid ädelreformen. I siffran ingår även gåvor, kasserade verk och verk som anmälts stulna.

Region Kronoberg fortsätter sitt arbete med uppföljning, kontroll och underhåll av konst för att långsiktigt säkerställa hanteringen.

Kontakt

Ida Eriksson (M)

Ida Eriksson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0738-25 26 13

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583058

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.