Fler nyheter
Baby Bubble Print av Hanna Hansdotter. Baby Bubble Print av Hanna Hansdotter.

17 juni 2020

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.

Vi har tagit vårt ansvar och satt in extra resurser för att göra inventeringen och åtgärda bristerna. Det är också glädjande att vi nu kan börja köpa konst igen, säger Ida Eriksson (M), kulturnämndens ordförande. 

Beslutet om inventeringen togs efter att en revision 2018 påpekade brister i konsthanteringen. För att upprätthålla rättssäkerhet och god hantering av konstsamlingen har även rutiner och arbetssätt för konsthandläggningen setts över.

På kulturnämndens möte den 12 juni presenterades resultatet av inventeringen, ett nytt konstregister och nya rutiner och arbetssätt. Alla konstverk ska nu registreras i ett nytt datasystem. Eftersom inventeringen är färdig beslutade kulturnämnden också att häva det tidigare stoppet för konstinköp.

Resultat av inventeringen

Inventeringen har identifierat 6 144 verk varav 1 532 inte längre är i regionens ägo. Det nya registret innehåller alltså en konstsamling om 4 612 verk. Ett fåtal platser har inte inventeras ännu med anledning av Corona-pandemin, men kommer att integreras i det fortsatta löpande arbetet. Till summan av inventerade löskonstverk läggs också de fasta konstverk (byggnadsanknutna, platsspecifika verk) regionen har i sin ägo. Majoriteten av de verk som inte längre är i regionens ägo övergick till kommunal ägo vid ädelreformen. I siffran ingår även gåvor, kasserade verk och verk som anmälts stulna.

Region Kronoberg fortsätter sitt arbete med uppföljning, kontroll och underhåll av konst för att långsiktigt säkerställa hanteringen.

Kontakt

Ida Eriksson (M)

Ida Eriksson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0738-25 26 13

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583058

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...