Fler nyheter
Sören Eriksson, BMA, Elisabet Hresan, avdelningschef, och Maria Eliasson, BMA. Sören Eriksson, BMA, Elisabet Hresan, avdelningschef, och Maria Eliasson, BMA.

1 augusti 2022

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patienterna.

Avdelningen för klinisk fysiologi på Centrallasarettet Växjö undersöker och analyserar olika organs funktioner. Att skriva svarsutlåtande och slutsignera är traditionellt en läkaruppgift. Men med ett förändrat arbetssätt har avdelningen överfört en del av arbetet på biomedicinska analytiker (BMA). Nu kan åtta BMA skriva svar på olika patientundersökningar.

Orsaken var läkarbrist och även att skapa karriärvägar och löneutveckling för BMA. BMA är ett bristyrke och det här är ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsplats. Kompetensväxling är viktigt på alla nivåer. Vi behöver kunna använda den personal vi har på bästa sätt, säger avdelningschef Elisabet Hresan.

För att BMA ska kunna utföra arbetsuppgifterna har de bland annat fått handledning av läkare, gjort litteraturstudier och gått högskolekurser. Läkare och BMA dubbelgranskar undersökningar och svar under en prövotid. När de uppnått rätt kompetens får de körkort och delegation på att skriva svar. BMA fick själva visa intresse för att kompetensutveckla sig inom en viss undersökningsmetod och få ett ökat ansvar. Sören Eriksson skriver svar på lungfunktion och har gjort det i 1,5 år.

Det var roligt att få chansen och det är en av de roligare arbetsuppgifterna. Vi har bra stöd och fint samarbete med läkarna. Att jobba med hela kedjan, dvs att både utföra och skriva svar på undersökningar kan också öka kvaliteten på de mätningar man gör. Andra BMA kan enklare få stöd av svarsskrivande BMA-kollegor som är på plats.

FAKTA

På avdelningen för klinisk fysiologi på Centrallasarettet Växjö görs analyser av olika organs funktion. Framförallt undersöks vitala organ eller organsystem som hjärta, kärl, hjärna, lungor, njurar och nedre urinvägar. Avdelningen använder sig av olika tekniker, till exempel ultraljud, nuklearmedicin och elektrofysiologi. Varje år genomförs ca 19 000 undersökningar. På avdelningen arbetar biomedicinska analytiker, läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinska sekreterare.

Kontakt

Elisabet Hresan

Avdelningschef

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.