Fler nyheter
Sören Eriksson, BMA, Elisabet Hresan, avdelningschef, och Maria Eliasson, BMA. Sören Eriksson, BMA, Elisabet Hresan, avdelningschef, och Maria Eliasson, BMA.

1 augusti 2022

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patienterna.

Avdelningen för klinisk fysiologi på Centrallasarettet Växjö undersöker och analyserar olika organs funktioner. Att skriva svarsutlåtande och slutsignera är traditionellt en läkaruppgift. Men med ett förändrat arbetssätt har avdelningen överfört en del av arbetet på biomedicinska analytiker (BMA). Nu kan åtta BMA skriva svar på olika patientundersökningar.

Orsaken var läkarbrist och även att skapa karriärvägar och löneutveckling för BMA. BMA är ett bristyrke och det här är ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsplats. Kompetensväxling är viktigt på alla nivåer. Vi behöver kunna använda den personal vi har på bästa sätt, säger avdelningschef Elisabet Hresan.

För att BMA ska kunna utföra arbetsuppgifterna har de bland annat fått handledning av läkare, gjort litteraturstudier och gått högskolekurser. Läkare och BMA dubbelgranskar undersökningar och svar under en prövotid. När de uppnått rätt kompetens får de körkort och delegation på att skriva svar. BMA fick själva visa intresse för att kompetensutveckla sig inom en viss undersökningsmetod och få ett ökat ansvar. Sören Eriksson skriver svar på lungfunktion och har gjort det i 1,5 år.

Det var roligt att få chansen och det är en av de roligare arbetsuppgifterna. Vi har bra stöd och fint samarbete med läkarna. Att jobba med hela kedjan, dvs att både utföra och skriva svar på undersökningar kan också öka kvaliteten på de mätningar man gör. Andra BMA kan enklare få stöd av svarsskrivande BMA-kollegor som är på plats.

FAKTA

På avdelningen för klinisk fysiologi på Centrallasarettet Växjö görs analyser av olika organs funktion. Framförallt undersöks vitala organ eller organsystem som hjärta, kärl, hjärna, lungor, njurar och nedre urinvägar. Avdelningen använder sig av olika tekniker, till exempel ultraljud, nuklearmedicin och elektrofysiologi. Varje år genomförs ca 19 000 undersökningar. På avdelningen arbetar biomedicinska analytiker, läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinska sekreterare.

Kontakt

Elisabet Hresan

Avdelningschef

Relaterade nyheter

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.