Fler nyheter

10 mars 2020

Konsultföretaget Sirona ska stötta arbetet kring nära vård och nya sjukhuset

Konsultföretaget Sirona får uppdraget att stötta Region Kronobergs fortsatta utvecklingsresa mot den nära vården och ett nytt akutsjukhus i Växjö. Sirona har genomfört en första övergripande kartläggning av det totala vårdbehovet i Kronoberg. Nu är det klart att de även får uppdraget att genomföra fördjupade analyser av vårdbehovet och vara stödet i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda.

Vi har mycket goda erfarenheter från tidigare samarbete med Sirona och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Även om Sirona har ett tydligt uppdrag som handlar om utvecklingen av det nya akutsjukhuset i Växjö, så är det viktigt att understryka att deras utredande uppdrag omfattar all hälso- och sjukvård. Vi behöver en god bild av helheten för att vi ska kunna ställa om sjukvården i Kronoberg på det sätt som krävs för framtiden, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande.

Vårdbehov, vårdstruktur och produktivitet

Sironas fortsatta uppdrag innebär att genomföra fördjupade analyser av:

  • Framtida vårdbehov per diagnosområde/specialitet
  • Hur produktivitet inom vården kan utvecklas
  • Hur strukturer för framtida vårdnivåer och flöden bör utformas

Stöd till sjukhusprojektet

Sirona kommer också att vara ett konkret stöd för sjukhusprojektet i de utvecklingsarbeten som sker runt vårdens innehåll.

Mer om projektet Nytt akutsjukhus Växjö.

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560
Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...