Fler nyheter
Körningen sker via tre bildskärmar som Hans Andersson har framför sig. I början får man ta korta pass, risken finns att man blir yr och illamående annars, säger Hans.

29 mars 2022

Körsimulator skapar säkrare ambulansförare

I en körsimulator kan ambulansförare öva på svåra trafiksituationer utan att utsätta sig för verklig risk. Genom en kombination av en specialutvecklad mjukvara och en kraftfull speldator med ratt och pedaler skapas en realistisk förarmiljö i simulatorn. Nu finns två simulatorer på Centrallasarettet Växjö och en i Ljungby.

Kan piloter lära sig att landa flygplan i en simulator, så kan vi lära oss att köra ambulans, säger Hans Andersson, ambulanssjuksköterska och körinstruktör, som tillsammans med ambulanssjukvårdare Roger Jarhall är initiativtagare till införandet.  

Körsimulatorn är ett mycket bra komplement till verkliga övningar och höjer riskmedvetenheten hos personal som kör utryckningsfordon, menar Hans Andersson.

Kronoberg är bland de första regionerna som infört och använder sig av körsimulatorer. Utveckling och erfarenhetsutbytet kommer från Skövde som var först ut med körsimulatorer i ambulansverksamhet.

Vi hoppas på ett ökat risk- och säkerhetstänk, att våra förare får en större körvana i olika situationer. Det är dessutom billigare, miljövänligare och säkrare att köra i simulatorn, säger Stefan Engdahl, verksamhetschef på ambulansen i Växjö.

Övar på larmfri tid

Ambulansförarnas träning sker normalt utanför ordinarie arbetstid, men med simulatorn kan arbetsträningen effektivt genomföras på larmfri tid.

I simulatorn kan övningarna ställas in på olika riskscenarion; halt eller vått underlag, tunga eller lätta fordon, mycket eller lite trafik, fotgängare, cyklister, olika typer av väder, vintermiljö med mera.

När ett övningspass är slut kan Hans återkoppla till personen som övar och prata igenom vad som gjordes bra och vad ambulansföraren bör tänka på framöver.

Relaterade nyheter

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

12 maj 2022

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Digitala kallelser sparar tid och pengar

12 april 2022

58 procent av Region Kronobergs kallelser skickas nu ut digitalt och alla verksamheter kan skicka digitala kallelser. För att du som invånare ska kunna ta emot din kallelse digitalt behöver du skaffa...

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.