Fler nyheter

21 juli 2021

Kostprojekt inom rättspsykiatrin förbättrar hälsan och minskar svinnet

Patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken får hjälp att förbättra hälsan genom kloka kostval. Kostprojektet är en del av Region Kronobergs satsning på patientcentrerade måltider på länets sjukhus. Arbetet har också lett till minskat matsvinn.

Patienter med allvarlig psykisk sjukdom löper ökad risk att drabbas av övervikt och diabetes samt har ökad risk för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Genom ett kostprojekt uppmuntrar rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö patienterna att välja bättre mat, vilket kan leda till ett bättre mående.

Inom kliniken arbetar vi med patienternas hälsa som helhet, men kosten utgör en stor del. Genom bättre kostval kan patienternas hälsa förbättras och i projektet har vi samarbetat med patientambassadörer, verksamhetens kostombud, dietist, representanter från regionens produktionskök, distriktsläkare och regionens verksamhetsutvecklare berättar Krister Sjögren, en av delprojektledarna inom projektet.

Patienterna har erbjudits hälsosamtal med läkare där hälsoparametrar som vikt, längd, BMI, bukomfång, blodfetter, blodsocker och blodtryck kontrollerats.

Vi kan se försiktiga förbättringar på vissa hälsoparametrar, värden som vi annars kunnat förvänta oss skulle försämrats över tid. Vi märker också att patienterna ofta gör nyttigare val när det gäller sin kost.

Projektet har inneburit en helt ny meny som dels genomgående består av nyttigare alternativ, dels innehåller fler alternativ för patienten.

Livsmedelsverket betonar att maten på sjukhus är en del av den medicinska behandlingen och en fråga om patientsäkerhet. God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienterna äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknande och öka välbefinnandet.

Patienterna mer involverade

Projektet är en del av Region Kronobergs satsning på personcentrerade måltider och under projektets gång har patienterna haft en aktiv roll. De har fått svara på en enkät som visade att patienterna vill vara delaktiga i sina måltider, att måltidsmiljön är viktig och att de vill äta hälsosamt. De menyer som patienterna kan välja på har anpassats baserat på patienternas önskemål. 

Tillsammans med produktionsköket har vi förändrat och förbättrat veckomenyn med nya och hälsosammare rätter. Många patienter har också själva valt att till exempel ta frukt som mellanmål istället för andra, onyttigare alternativ, säger Krister Sjögren.

Minskat matsvinn

En annan effekt av projektet är att matsvinnet minskat, då den mat som patienterna tar till sig oftast äts upp.

Vi har gått från 34 ton matavfall per år till 21,7 ton per år. Det är en minskning med 36 procent, berättar Krister Sjögren.

Relaterade nyheter

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

14 september 2021

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.