Fler nyheter

22 januari 2021

Kronoberg får extra pengar till kultur

Region Kronoberg får ett utökat statsbidrag för att utveckla den regionala kulturen. Det extra tillskottet på ca 1,8 miljoner kronor går bland annat till att stärka Kronobergs unika profil inom det muntliga berättandet och till regionala insatser inom bibliotek, litteratur och läsfrämjande.

Under torsdagen fattade Kulturrådets styrelse beslut om fördelning av statsbidrag till Sveriges regioner inom den så kallade kultursamverkansmodellen.

Det är mycket glädjande att staten äntligen beslutat sig för att förstärka kultursamverkansmodellen permanent och kroka arm med oss regioner och kommuner. Balansen mellan nationell, regional och kommunal nivå är avgörande för kulturens omstart och återuppbyggnad. Det som kommer att möjliggöra konst och kultur i hela landet även i framtiden är vår förmåga att samverka långsiktigt, säger kulturnämndens ordförande Pernilla Sjöberg (M).

Utöver den ordinarie fördelningen till de regionala kulturorganisationerna i länet som ingår i kultursamverkansmodellen, får Kronoberg 500 000 kronor till det fortsatta arbetet med muntligt berättande (en del av det immateriella kulturarvet) och 700 000 kronor till insatser inom bibliotek, litteratur och läsfrämjande. Dessutom får Region Kronoberg en allmän förstärkning på 600 000 kronor till insatser som bidrar till de nationella kulturpolitiska målen och att genomföra den regionala kulturplanen i Kronoberg.

Bakgrund

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen, som innebär att regioner får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den regionala kulturplanen och en särskild statlig förordning. Målet är att föra kulturen närmare invånarna och att möjliggöra regionala variationer och prioriteringar. I årets fördelning tilldelas Region Kronoberg totalt strax över 35 miljoner. Kulturrådet ska också snart fördela ytterligare 150 miljoner till regionerna inom kultursamverkansmodellen för att mildra coronapandemins effekter.

Kontakt 

Relaterade nyheter

Skolklasser får cykelskolbänkar

1 mars 2021

Nu i veckan får sex skolklasser i länet få varsin cykelskolbänk. Målet är att stimulera regelbunden rörelse som förbättrar elevernas inlärning. När bänkarna är på plats ska klasserna tävla mot varandr...

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.