Fler nyheter

8 juni 2022

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och gödsel utgör de största delarna, skulle kunna producera 590 GWh förnybar biogas, vätgas (vilken även kan vara producerad av förnybar el) och bioolja, samt bidra till arbetstillfällen och generera 1 miljard kronor i regional vinst.

Det är glädjande att vi har möjlighet att uppnå det uppsatta målet, gällande lokalproducerade förnybara drivmedel, samt att detta kommer ha positiva effekter för vårt näringsliv. Att kunna kombinera miljöarbete med möjlighet att skapa arbetstillfällen med stärkt ekonomi är den bästa av alla världar”, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Enligt den nya rapporten ”Produktion av förnybara drivmedel i Kronoberg - Kartläggning och beräkning potential” har Kronobergs län goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050 – ett av stegen för att Kronoberg ska kunna bli ett Plusenergilän.

I dagsläget produceras årligen 33,4 GWh fordonsgas (biogas) i Kronobergs län och det planeras för produktion av både vätgas och bioolja (t.ex. biojet) som drivmedel. Rapporten presenterar en analys över regionens potential att producera drivmedel utifrån den samlade biobaserade råvarubasen, vilken uppmäts till 1058 GWh per år. Den största potentialen kommer från skogsråvara i form av grot (grenar och toppar), följt av gödsel. Utifrån den teoretiska råvarubasen skulle 70 GWh biogas, 330 GWh vätgas (vilken även kan vara producerad av förnybar el) och 190 GWh bioolja kunna produceras, enligt rapporten. Den identifierade totala potentialen är 590 GWh.*

Huvuddelen av energibehovet till transporter kommer idag från fossila drivmedel, som behöver ersättas av förnybara alternativ. Det behövs därför en ökad produktion av förnybara drivmedel, säger Ida Andreasson, delprojektledare i Res grönt i gröna Kronoberg.

Lokal produktion av förnybara drivmedel är inte bara en viktig strategisk fråga, utan bidrar också med möjligheter till arbetstillfällen. Enligt rapporten genereras i snitt 1 helårsarbete per GWh bränsle producerat och den regionala vinsten från inhemsk produktion uppgår till ca 1 miljon kronor per GWh. Detta skulle innebära att den teoretiska potentialen på 1085 GWh motsvarar 1085 årsanställda samt 1 miljard kronor i regional vinst.

Rapporten är framtagen av hållbarhetskonsultbolaget Anthesis inom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Läs rapporten i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Res grönt i gröna Kronoberg drivs av Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost, med finansiering från Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

*OBS! Rapportens analys har endast undersökt den teoretiska potentialen att producera drivmedel utifrån länets samlade teoretiska biobaserade råvarubas, utan att ta hänsyn till övriga användningsområden för råvarubasen, begränsningar i uttag etc. Detta innebär att den teoretiska potentialen inte alltid är realiserbar av olika skäl.

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.