Fler nyheter

8 juni 2022

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och gödsel utgör de största delarna, skulle kunna producera 590 GWh förnybar biogas, vätgas (vilken även kan vara producerad av förnybar el) och bioolja, samt bidra till arbetstillfällen och generera 1 miljard kronor i regional vinst.

Det är glädjande att vi har möjlighet att uppnå det uppsatta målet, gällande lokalproducerade förnybara drivmedel, samt att detta kommer ha positiva effekter för vårt näringsliv. Att kunna kombinera miljöarbete med möjlighet att skapa arbetstillfällen med stärkt ekonomi är den bästa av alla världar”, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Enligt den nya rapporten ”Produktion av förnybara drivmedel i Kronoberg - Kartläggning och beräkning potential” har Kronobergs län goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050 – ett av stegen för att Kronoberg ska kunna bli ett Plusenergilän.

I dagsläget produceras årligen 33,4 GWh fordonsgas (biogas) i Kronobergs län och det planeras för produktion av både vätgas och bioolja (t.ex. biojet) som drivmedel. Rapporten presenterar en analys över regionens potential att producera drivmedel utifrån den samlade biobaserade råvarubasen, vilken uppmäts till 1058 GWh per år. Den största potentialen kommer från skogsråvara i form av grot (grenar och toppar), följt av gödsel. Utifrån den teoretiska råvarubasen skulle 70 GWh biogas, 330 GWh vätgas (vilken även kan vara producerad av förnybar el) och 190 GWh bioolja kunna produceras, enligt rapporten. Den identifierade totala potentialen är 590 GWh.*

Huvuddelen av energibehovet till transporter kommer idag från fossila drivmedel, som behöver ersättas av förnybara alternativ. Det behövs därför en ökad produktion av förnybara drivmedel, säger Ida Andreasson, delprojektledare i Res grönt i gröna Kronoberg.

Lokal produktion av förnybara drivmedel är inte bara en viktig strategisk fråga, utan bidrar också med möjligheter till arbetstillfällen. Enligt rapporten genereras i snitt 1 helårsarbete per GWh bränsle producerat och den regionala vinsten från inhemsk produktion uppgår till ca 1 miljon kronor per GWh. Detta skulle innebära att den teoretiska potentialen på 1085 GWh motsvarar 1085 årsanställda samt 1 miljard kronor i regional vinst.

Rapporten är framtagen av hållbarhetskonsultbolaget Anthesis inom satsningen Res grönt i gröna Kronoberg.

Läs rapporten i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Res grönt i gröna Kronoberg drivs av Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost, med finansiering från Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

*OBS! Rapportens analys har endast undersökt den teoretiska potentialen att producera drivmedel utifrån länets samlade teoretiska biobaserade råvarubas, utan att ta hänsyn till övriga användningsområden för råvarubasen, begränsningar i uttag etc. Detta innebär att den teoretiska potentialen inte alltid är realiserbar av olika skäl.

Relaterade nyheter

Vårdcentralen i Lammhult vinner årets hållbarhetspris

2 december 2022

Region Kronobergs hållbarhetspris 2022 delas ut till ett arbete, Många bäckar små gör en stor å!, som handlar om hur små förändringar kan ge en bättre miljö för alla i längden. Vårdcentralen i Lammhul...

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Region Kronoberg har antagit klimatanpassningsplan

25 november 2022

Region Kronoberg har tagit fram en klimatanpassningsplan för att möta de förändringar som ett varmare klimat kan medföra. Detta är ett steg för att säkra hälso- och sjukvården mot risker som följer av...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!