Fler nyheter
Brev, instruktioner, provtagningsrör och svarskuvert. Provtagningsmaterialet kommer till folkbokföringsadressen.

16 september 2022

Kronobergare erbjuds provtagning för att upptäcka tarmcancer

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. I år är det kronobergare födda år 1960 och 1962 som får ta del av erbjudandet, som kommer via brev.

Cancer i tjock- och ändtarmen kan nästan alltid botas, om den hittas i tid. Därför erbjuds nu kronobergare att lämna ett prov för att undersöka om det finns osynligt blod i avföringen.

Blod i avföringen kan vara ett tidigt tecken på tjock- och ändtarmscancer. Det behöver inte bero på cancer men måste alltid utredas vidare. Vi uppmanar alla som får erbjudandet att ta det här livsviktiga provet som är kostnadsfritt för kronobergarna, säger Johan Moberg, verksamhetschef för kirurgkliniken.

Genom återkommande provtagning ökar sannolikheten för upptäckt av förstadier (polyper) och cancer i tidigt stadium. Blod i avföringen behöver inte bero på cancer men måste alltid utredas vidare. Vid upptäckt av polyper tas dessa bort och därmed förhindras att cancer utvecklas. Ungefär 2,5 procent av de som lämnar in provet har osynligt blod i avföringen och kommer erbjudas vidare utredning.

Den som har symtom från tarmen ska omgående kontakta den vanliga vården och inte vänta på erbjudande om provtagning.

Provtagningen utökas succesivt till åldrarna 60-74 år

Under 2022 kommer omkring 4200 personer i Kronobergs län att få erbjudandet via brev. Man kan inte själv beställa provtagningsmaterial för att delta. Under 2023 kommer alla som är födda 1961 och 1963 få erbjudande om att lämna prov. Därefter kommer provtagningen att utökas så att alla i åldrarna 60-74 år blir erbjudna att delta när programmet inom några år är fullt utbyggt. Det är de åldersgrupper som studier har visat har medicinsk nytta av provtagningen. Erbjudandet återkommer vartannat år, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation.

Se när det blir din tur på www.1177.se/Kronoberg/kolla-tarmen

Provtagningen är en viktig del i arbetet för prevention och tidig upptäckt och kommer att permanentas i regionen under de kommande åren. Det här gör vi för kronobergarnas hälsa, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  • Erbjudandet kommer hem till folkbokföringsadressen via brev. Man kan inte själv beställa provtagningsmaterial för att delta.
  • Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert.
  • Provtagningen är kostnadsfri och erbjudandet gäller i sex månader från mottagandet.
  • Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Frimärke behövs inte.
  • Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm eller förstadier, så kallade polyper.
  • Om analys av det inskickade provet visar att det finns osynligt blod i avföringen kommer personen erbjudas vidare utredning.

Relaterade nyheter

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

William får vård i hemmet: ”Det gör all skillnad för oss”

18 oktober 2022

När William blev sjuk i leukemi blev familjen erbjuden att få delar av behandling och provtagning hemma. Satsningen som är en del av nära vård kallas för BUSIH. Det står för barn- och ungdomssjukvård...

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

14 oktober 2022

När hälsan blir nedsatt eller försämras är det viktigt att få stöd och uppmuntran att äta hållbart och hälsosamt.

Primärvården stärker den medicinska kompetensen i ledningen

13 oktober 2022

Arbetet med nära vård tar fart. Flera initiativ pågår för att ta vården närmare kronobergaren och inom verksamhetsområdet primärvård, rehab och psykiatri (PPR) stärker man nu den medicinska kompetense...

Så kan du vara delaktig i vården

12 oktober 2022

Du vet väl om att du kan påverka din vård? I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du har rätt att få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara delaktig. Det kan exempelvis gäl...

Elin representerar patienten i omställningen till Nära vård

7 oktober 2022

När vården ska ställa om och tänka nytt har Region Kronoberg anställt en verksamhetsutvecklare med stor kunskap av den levda erfarenheten som ska ingå i programledningen för Nära vård. Elin Cederbrant...