Fler nyheter

29 april 2021

Förslag till ny kulturplan på remiss

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och ska nu skickas ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter senast 25 juni.

Det känns bra att kulturnämnden efter en omfattande process har landat i förslag till visioner och mål för kulturens utveckling i Kronoberg. Nu ser vi fram emot fler inspel så att vi tillsammans med länets kulturaktörer kan vidareutveckla förslaget. Ett levande och oberoende konst- och kulturliv är centralt för den demokratiska utvecklingen i samhället, säger Pernilla Sjöberg (M), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Nya utvecklingsområden

I remissutgåvan av kulturplanen beskrivs de visioner och mål som Region Kronoberg har för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den regionala kulturpolitiken vill se under 2022–2024. Region Kronoberg prioriterar tre utvecklingsområden:

  • Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
  • Breddat deltagande
  • Barns och ungas rätt till kultur

Remissversionen innehåller också en nulägesanalys, en fördjupning som beskriver kulturområdets utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till när kulturplanen tas fram och genomförs.

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024, pdf, öppnar i nytt fönster

Nulägesanalys: Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024, pdf, öppnar i nytt fönster

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Om regionala kulturplaner

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.

Kontakt

 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Lägesrapport: Nu påbörjas planeringsarbetet för vaccination av 12–15-åringar

17 september 2021

Smittspridningen har nu vänt neråt i länet. Samtidigt ökar vaccinationstäckningen hela tiden. De senaste veckorna har många fått sin andra dos och 75,9 % av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad...