Fler nyheter

29 april 2021

Förslag till ny kulturplan på remiss

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och ska nu skickas ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter senast 25 juni.

Det känns bra att kulturnämnden efter en omfattande process har landat i förslag till visioner och mål för kulturens utveckling i Kronoberg. Nu ser vi fram emot fler inspel så att vi tillsammans med länets kulturaktörer kan vidareutveckla förslaget. Ett levande och oberoende konst- och kulturliv är centralt för den demokratiska utvecklingen i samhället, säger Pernilla Sjöberg (M), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Nya utvecklingsområden

I remissutgåvan av kulturplanen beskrivs de visioner och mål som Region Kronoberg har för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den regionala kulturpolitiken vill se under 2022–2024. Region Kronoberg prioriterar tre utvecklingsområden:

  • Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur
  • Breddat deltagande
  • Barns och ungas rätt till kultur

Remissversionen innehåller också en nulägesanalys, en fördjupning som beskriver kulturområdets utmaningar, nuläget för konst, kultur och idrott i Kronoberg samt hur det går till när kulturplanen tas fram och genomförs.

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024, pdf, öppnar i nytt fönster

Nulägesanalys: Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024, pdf, öppnar i nytt fönster

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Om regionala kulturplaner

En regional kulturplan är en flerårig kulturpolitisk strategi som styr den regionala utvecklingen på kulturområdet. Regionernas kulturplaner är en del av den nationella kultursamverkansmodellen. De regleras av en statlig förordning och ligger till grund för fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet. En kulturplan är alltså en slags ansökan till Kulturrådet, men också ett verktyg för dialog och samverkan med kulturplanens intressenter.

Kontakt

 

Relaterade nyheter

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Tekniska problem med bokningen av vaccintider

4 maj 2021

Under dagen välkomnade Region Kronoberg personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för vaccination hos våra externa aktörer. Tyvärr har vi upplevt problem med bokningssystemet under dagen.

Lägesrapport: Avrådan från matcher och tävlingar för unga i länet

30 april 2021

Läget är fortsatt ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 47 patienter inneliggande för covid-19, varav 9 vårdas på IVA.