Fler nyheter

2 september 2021

Kronobergs län har presenterat sitt elektrifieringslöfte

Under onsdagen den 1 september höll Regeringskansliet, under ledning av Tomas Eneroth, infrastrukturminister, en presentationsträff där Kronobergs län fick möjlighet att presentera sitt elektrifieringslöfte.

Regeringens elektrifieringskommission har tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv presenterat flertal elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från hundratals aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet.

I Kronobergs län står vägtransporter för ungefär hälften av länets klimatpåverkande utsläpp. Därför har transportområdet varit särskilt prioriterat vid framtagning av regionala mål och åtgärder.

Kronobergs elektrifieringslöfte är ett samarbete med flera aktörer från offentlig sektor, näringsliv och organisationer i länet. Det är en avsiktsförklaring om att genomföra insatser för att etablera vätgas i Kronobergs län. Det innehåller satsningar på både betalningslösningar, etablering av produktions- och tankanläggningar för vätgas och tunga fordon för vätgasdrift.

Det regionala elektrifieringslöftet är ett uttryck för den drivkraft som finns i Kronobergs län. Det är fantastiskt att se så många aktörer som vill vara med och göra skillnad, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Elektrifieringslöftet är en del i en väl anpassad strategi för länets transportstruktur, med ett utspritt näringsliv på många olika orter. Kronoberg är också ett skogslän med ett aktivt skogsbruk. Det är därför helt avgörande för länets näringsliv att det finns en väl utbyggd infrastruktur för ett flertal förnybara drivmedel och eldrivna fordon, där vätgas är en viktig del.

Kronoberg har goda förutsättningar för både mer grön el och hållbar vätgasproduktion och användning. Självklart vill vi vara med och bidra regionalt för att nå de nationella ambitionerna, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Inbjudna län under träffen var, förutom Kronobergs län, även Jönköpings län och Hallands län.  

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

9 september 2021

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg...