Fler nyheter

12 augusti 2022

Kronoberg i toppen gällande vaccinationstäckning

Världshälsoorganisationen WHO har som mål att 75 procent av alla personer över 65 år ska vaccinera sig mot influensa. När Folkhälsomyndigheten nu sammanställt säsongen 2021-2022 är Kronoberg en av fem regioner i Sverige som uppnått WHO:s mål.

Vinterns influensasäsong var ovanlig då den hade två uppdelade toppar, en vid årsskiftet och en andra i april. När restriktioner kring covid-19 hävdes i februari kunde man se en ökning i influensafallen igen. Enligt smittskyddsläkare Christian Blomkvist har vårdbelastningen gällande influensa trots detta varit på en måttlig nivå och han vill berömma de som sett till att Kronoberg är en av de fem regioner som uppnått WHO:s mål gällande vaccinationstäckning:

Vi vill lyfta det otroliga arbetet som vårdcentralerna och kommunernas personal gjort, trots pandemi och covid-19-vaccinationer har vi lyckats nå en hög siffra även gällande vaccination mot influensa, säger Christian Blomkvist.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt uppgifter från alla regioner för att få en överblick av vaccinationstäckningen i landet. Det nationella resultatet visar att ungefär 70 procent av personer i åldersgruppen 65 år och äldre har vaccinerat sig mot influensa denna säsong. Detta innebär en ökning på 5 procentenheter jämfört med föregående säsong. Alla regioner i landet har en täckning på mer än 60 procent, men de som uppnår WHO:s mål på 75 procent är Kronoberg, Värmland, Örebro, Jönköping och Uppsala. Täckningsgraden är allra högst bland personer över 85 år, följt av personer mellan 75-84 år.

När det gäller det lokala vaccinationsarbetet så ökade vaccinationstäckningen i Kronoberg med hela 10 procentenheter. 

Pandemin och möjligheten att ta influensavaccin samtidigt som vaccin mot covid-19 medförde att influensavaccinationstäckningen ökade. Det är mycket positivt att så många äldre och sköra individer valde att vaccinera sig och på så sätt minska risken att bli allvarligt sjuk i influensa, säger Christian Blomkvist.

De personer som har en ökad risk att få svår sjukdom om de får influensa bör vaccinera sig varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Till hösten är det åter dags för influensavaccination med start den 8 november. 

Folkhälsomyndighetens säsongsrapport, pdf, öppnas i nytt fönster.

Information om vaccination mot influensa, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...

Felaktigt vaccinationsutskick till invånare

30 augusti 2022

Tyvärr blev det fel när Region Kronoberg skickade ut ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till personer som tillhör riskgrupp och har så kallad immunbrist. 1 300 personer har fått breve...

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

26 augusti 2022

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är blan...

Dags för höstens vaccination mot covid-19

24 augusti 2022

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som ge...