Visa alla nyheter

12 augusti 2022

Kronoberg i toppen gällande vaccinationstäckning

Världshälsoorganisationen WHO har som mål att 75 procent av alla personer över 65 år ska vaccinera sig mot influensa. När Folkhälsomyndigheten nu sammanställt säsongen 2021-2022 är Kronoberg en av fem regioner i Sverige som uppnått WHO:s mål.

Vinterns influensasäsong var ovanlig då den hade två uppdelade toppar, en vid årsskiftet och en andra i april. När restriktioner kring covid-19 hävdes i februari kunde man se en ökning i influensafallen igen. Enligt smittskyddsläkare Christian Blomkvist har vårdbelastningen gällande influensa trots detta varit på en måttlig nivå och han vill berömma de som sett till att Kronoberg är en av de fem regioner som uppnått WHO:s mål gällande vaccinationstäckning:

Vi vill lyfta det otroliga arbetet som vårdcentralerna och kommunernas personal gjort, trots pandemi och covid-19-vaccinationer har vi lyckats nå en hög siffra även gällande vaccination mot influensa, säger Christian Blomkvist.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt uppgifter från alla regioner för att få en överblick av vaccinationstäckningen i landet. Det nationella resultatet visar att ungefär 70 procent av personer i åldersgruppen 65 år och äldre har vaccinerat sig mot influensa denna säsong. Detta innebär en ökning på 5 procentenheter jämfört med föregående säsong. Alla regioner i landet har en täckning på mer än 60 procent, men de som uppnår WHO:s mål på 75 procent är Kronoberg, Värmland, Örebro, Jönköping och Uppsala. Täckningsgraden är allra högst bland personer över 85 år, följt av personer mellan 75-84 år.

När det gäller det lokala vaccinationsarbetet så ökade vaccinationstäckningen i Kronoberg med hela 10 procentenheter. 

Pandemin och möjligheten att ta influensavaccin samtidigt som vaccin mot covid-19 medförde att influensavaccinationstäckningen ökade. Det är mycket positivt att så många äldre och sköra individer valde att vaccinera sig och på så sätt minska risken att bli allvarligt sjuk i influensa, säger Christian Blomkvist.

De personer som har en ökad risk att få svår sjukdom om de får influensa bör vaccinera sig varje år. Även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination. Till hösten är det åter dags för influensavaccination med start den 8 november. 

Folkhälsomyndighetens säsongsrapport, pdf, öppnas i nytt fönster.

Information om vaccination mot influensa, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...