Fler nyheter

22 juni 2022

Kulturella framsteg trots pandemin

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bild- och formområdet. Det är slutsatsen i en rapport som presenterades för Region Kronobergs kulturnämnd den 17 juni.

Trots att planen gällde över två års pandemi är det tydligt att kulturen i länet har gjort viktiga framsteg under perioden.

Vi vet alla hur hårt kulturområdet drabbades av pandemin, därför är det extra glädjande att se att vi trots detta har tagit viktiga steg framåt för kulturen i länet. Jag är stolt över att vi har lyckats bibehålla en strategisk riktning på arbetet samtidigt som kulturnämnden har tagit ansvar för att mildra pandemins effekter på både kort och lång sikt, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande.

Några viktiga framsteg under 2018–2021

  • Berättarnätet Kronobergs spjutspetsverksamhet kring muntligt berättande har fått inflytande på global nivå i samverkan med Unesco.
  • Scensommar Kronoberg, som innebär avgiftsfria familjeföreställningar under bar himmel, har regionaliserats och finns nu i alla länets kommuner.
  • Det sydsvenska samarbetet har utvecklats och inneburit såväl mer pengar till länet som konkreta insatser såsom dansföreställningen Djurens karneval.
  • På biblioteksområdet har samarbete kring små barns språkutveckling skett inom projektet Språkstegen där barn får böcker i samband med sina besök hos barnhälsovården och föräldrarna utbildas i dialogläsning med barnet.
  • Arbetet med offentlig konst har stärkts på både kommunal och regional nivå genom utveckling av residens och utveckling av rutiner kring Region Kronobergs konstsamling.

 

Läs Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2021

Se vår film om Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete 

Foto: Djurens Karneval av Lars Kroon

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson

Ordförande kulturnämnden

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

Relaterade nyheter

Mötesarena för kommuner och regionala kulturorganisationer

28 juni 2022

Efter en paus under pandemiåret 2021 återupptogs det årliga mötet mellan kulturchefer och kulturorganisationer, men i ett nytt uppdaterat format.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

23 juni 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Mer kultur i skolan med hjälp av Verklighetslabbet

22 juni 2022

Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring kultur i skolan i Kronoberg. Med hjälp av Verklighetslabbets utvecklingsprogram i tjänstedesign arbetar representanter från olika delar av det regionala kultu...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...