Fler nyheter

22 juni 2022

Kulturella framsteg trots pandemin

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bild- och formområdet. Det är slutsatsen i en rapport som presenterades för Region Kronobergs kulturnämnd den 17 juni.

Trots att planen gällde över två års pandemi är det tydligt att kulturen i länet har gjort viktiga framsteg under perioden.

Vi vet alla hur hårt kulturområdet drabbades av pandemin, därför är det extra glädjande att se att vi trots detta har tagit viktiga steg framåt för kulturen i länet. Jag är stolt över att vi har lyckats bibehålla en strategisk riktning på arbetet samtidigt som kulturnämnden har tagit ansvar för att mildra pandemins effekter på både kort och lång sikt, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande.

Några viktiga framsteg under 2018–2021

  • Berättarnätet Kronobergs spjutspetsverksamhet kring muntligt berättande har fått inflytande på global nivå i samverkan med Unesco.
  • Scensommar Kronoberg, som innebär avgiftsfria familjeföreställningar under bar himmel, har regionaliserats och finns nu i alla länets kommuner.
  • Det sydsvenska samarbetet har utvecklats och inneburit såväl mer pengar till länet som konkreta insatser såsom dansföreställningen Djurens karneval.
  • På biblioteksområdet har samarbete kring små barns språkutveckling skett inom projektet Språkstegen där barn får böcker i samband med sina besök hos barnhälsovården och föräldrarna utbildas i dialogläsning med barnet.
  • Arbetet med offentlig konst har stärkts på både kommunal och regional nivå genom utveckling av residens och utveckling av rutiner kring Region Kronobergs konstsamling.

 

Läs Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2021

Se vår film om Regionsamverkan Sydsveriges kultursamarbete 

Foto: Djurens Karneval av Lars Kroon

Kontakt

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...