Fler nyheter
En man skruvar upp lampor på en scen. Foto: Lina Alriksson

18 juni 2021

Kulturnämnden växlar upp statliga krismedel till regionala kulturverksamheter

Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av coronapandemin. För att bidra till stabilitet och mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen i Kronoberg har kulturnämnden beslutat om fördelning av den senaste omgången statliga krismedel till kultur. Dessutom skjuter nämnden till extra regionala medel.

Under rådande omständigheter är det extra viktigt att bidra till stabilitet och säkra kulturområdets ekosystem i länet. Pengarna kommer att möjliggöra omställning, täcka upp intäktsbortfall och stimulera det fria professionella kulturlivet och arrangörsledet, säger Claudia Crowley Sörensson (M), ordförande i kulturnämnden.

Statliga krismedel till regional kultur

För att hantera konsekvenserna av coronapandemin har regeringen och samarbetspartierna infört flera olika krisstöd till kulturområdet. Större delen har fördelats till det fria kulturlivet. Regionerna har fått mandat att fördela en mindre andel, i syfte är att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser för de regionala kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Verksamheten inom kultursamverkansmodellen utgör en viktig del av det regionala konst- och kulturlivet, och har även stor betydelse även för det fria kulturlivet, till exempel som arbetsgivare.

Extra regionala medel

Kulturrådet har fördelat 3,9 miljoner i tillfälligt statsbidrag till Region Kronoberg. Region Kronobergs kulturnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni om statsbidragets fördelning till berörda verksamheter i Kronobergs län. Dessutom tog nämnden beslut om att växla upp statsbidraget med egna regionala medel om 1,1 miljoner för att möta behoven och skapa förutsättningar för ett kulturliv med både bredd och spets i Kronoberg även efter pandemin.

Kultursamverkansmodellen

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen, som innebär att regioner får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den regionala kulturplanen och en särskild statlig förordning. Målet är att föra kulturen närmare invånarna och att möjliggöra regionala variationer och prioriteringar.

Relaterade nyheter

Nu är Scensommarprogrammet spikat och klart

29 juni 2021

Scensommar är lika med scenkonst för stora och små – på ställen nära dig runt om i Kronoberg. Alltid under bar himmel och med fri entré. Så ta fram picknickfilten och ladda för teater, sång, musik, st...

Årets kulturstipendiater utsedda

11 juni 2021

Idag har Region Kronobergs kulturnämnd beslutat vilka kulturskapare i länet som får årets arbets- och ungdomsstipendier. På grund av pandemin och det höga söktrycket utökar kulturnämnden antalet arbet...

”En attraktiv region lyssnar på människors längtan”

20 maj 2021

Hur kommer kronobergarna att vilja resa och ta del av kultur efter pandemin? Det var den stora knäckfrågan på Vårforum den 11 maj. Just nu finns det möjlighet att påverka hur infrastruktur och kultur...

Förslag till ny kulturplan på remiss

29 april 2021

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga ut...